Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Pieņemts lēmums par Latvijas iesniegto Emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam

Publicēts 2007-07-16 12:58:07

Samazināt palielināt tekstu

2007.gada 13.jūlijā, Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par Latvijas 2006.gada nogalē iesniegto Emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam (turpmāk – Plāns). Patlaban pieejama tikai EK preses relīze, pats lēmums tiks publiskots vēlāk.

Preses relīze pieejama: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ip07_1094_en.pdf

Lēmums nosaka, ka Latvijas ikgadējais atļautais emisijas kvotu apjoms palielināts par 0,15 milj., tādējādi palielinot Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novebra lēmumā noteikto emisijas kvotu skaitu no 3,28 uz 3,43 milj.

Atgādinām, ka Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabinetā 2006.gada 28.decembra rīkojumu Nr.1010, minētais vidējais ikgadējais emisijas kvotu apjoms ir 6,25 milj.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra sēdes protokola Nr.4 74.§, Vides ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju. Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par Plānu jāizvērtē nepieciešamība šo lēmumu apstrīdēt Eiropas Kopienu Tiesā. Papildus tam, Vides ministrijai, sadarbībā ar augstāk minētajām institūcijām jāsagatavo un Ministru kabinetā jāiesniedz informatīvs ziņojums par Plāna apstiprināšanas gaitu un turpmākām rīcībām.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv