Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

Piešķirts 100.pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikāts

Publicēts 2009-11-26 23:17:24

Samazināt palielināt tekstu

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu piešķiršanas komisijas sēdē 23.novembrī piešķirts 100.pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikāts. To saņems ritmikas un deju skolotāja Jolanta Straume no Valmieras.

No šā gada 1.jūlija, kad pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātus sāka izsniegt Izglītības kvalitātes valsts dienests, jau izsniegts 101 pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikāts. Šajā mācību gadā pedagogu interese par privātprakses uzsākšanu ir palielinājusies, un no 1.septembra šie sertifikāti izsniegti 96 pedagogiem. Gan izglītības iestādēs, gan privātpraksē strādājošie pedagogi tiek reģistrēti Pedagogu reģistrā. Šobrīd Latvijā ir 342 pedagogi, kam ir spēkā esošs pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts. Visvairāk sertifikātu ir izsniegti pagarinātās dienas grupas pakalpojuma sniegšanai, kā arī svešvalodu apmācībai skolas un pirmsskolas vecuma bērniem.

Pedagoga privātprakse ir sens un pasaulē plaši pazīstams, populārs pedagoga darbības veids. Tā ir izplatīta gan Vācijā, gan Dānijā, gan arī citās valstīs. Ņemot vērā patreizējo sociāli ekonomisko situāciju valstī un pārmaiņas izglītības nozarē, pedagoga privātprakses institūts var kļūt ne tikai par pedagoga papildus ienākumu avotu, bet arī ļaut turpināt savu darbu izvēlētajā profesijā, jaunā kvalitātē piedāvājot savus pakalpojumus sabiedrībai, sniedzot izglītojamajiem plašākas iespējas iegūt papildu zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, palīdzot sagatavot mājas darbus, veicinot izglītojamo tikumisko, estētisko, intelektuālo un fizisko attīstību, sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanos.

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu, kas derīgs trīs gadus, var saņemt jebkura mācību priekšmeta pedagogs. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam, Latvijā pedagogs var strādāt gan izglītības iestādē, gan arī pedagoga privātpraksē.

www.ikvd.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv