Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Pieteikšanās kārtība tiešajiem maksājumiem šogad būs vienkāršāka

Publicēts 2008-04-17 09:47:59

Samazināt palielināt tekstu

16.04.2008

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"", kuri nosaka vairākus grozījumus normatīvajā aktā, lai mazinātu administratīvos šķēršļus un slogu Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai Latvijā.

Līdz ar dokumenta grozījumu apstiprināšanu šogad paralēli tradicionālajam pieteikšanās veidam – iesnieguma veidlapu aizpildīšanai, lauksaimniekam tiek radīta iespēja, pretendējot uz valsts un ES atbalstu, iesniegumus iesniegt elektroniski, kas ievērojami ietaupīs laiku un arī nodrošinās daudz precīzāku pieteikumu aizpildīšanu.

Rokasgrāmatas platību maksājumu saņemšanai lauksaimnieki kopā ar lauka bloka kartēm un iesniegumu veidlapām varēs saņemt no 23.aprīļa LAD reģionālajās pārvaldēs. Tāpat lauksaimnieku iesniegumus pieņems jau sākot ar 23.aprīli. Iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz 15. maijam.

Pieteikties platību maksājumu atbalstam varēs arī vēl pēc tam – līdz 9.jūnijam, tikai jārēķinās, ka šajā gadījumā tiks ņemtā vērā kavēšanās un attiecīgi tiks piemērots atbalsta apjoma samazinājums 1% apmērā par katru nokavēto dienu. Ja kavēšanās ilgs vairāk par 25 kalendārām dienām, iesniegums netiks pieņemts.
Labojumus un papildinājumus platību maksājumu iesniegumos, ja tādi būs nepieciešami, lauksaimnieki varēs iesniegt līdz 15.jūnijam.

Tiešos maksājumus katru gadu izmaksā sākot ar 1.decembri. Lauku atbalsta dienests šos maksājumus par 2008.gadā iesniegtajiem iesniegumiem izmaksās vēlākais līdz 2009.gada 30.jūnijam.

Pirms pieteikumu aizpildīšanas lauksaimniekiem rūpīgi jāizlasa rokasgrāmata, jo atsevišķas procedūras ir mainītas, kā arī papildu šobrīd esošajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniekiem no 2008.gada būs pieejams jauns atbalsta veids – maksājums par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām (mīkstajiem augļiem).

Tāpat kā līdz šim, lauksaimnieki var pieteikties Vienotajam platības maksājumam (VPM). Tāpat atbalstam var pieteikt arī piemājas dārzu, kur vienā laukā audzē vairākas kultūras, piemēram, kartupeļus, burkānus, upeņu vai citu ogu krūmus, kas domāti pašu patēriņam.

Lauksaimniekiem jāievēro, ka izmaiņas skārušas VPM saņemšanas nosacījumus. Tie ir papildināti ar jaunu nosacījumu, ka lauksaimniecībā izmantojamajai zemei, par kuru lauksaimnieks vēlas saņemt VPM, ir jābūt lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā. Tāpat kā līdz šim VPM saņemšanai jāievēro nosacījums, ka to var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bija labā lauksaimniecības stāvoklī un uz tās neaug krūmi un latvāņi, kā arī tā nav pārpurvojusies un sākusi apmežoties.

Ar mērķi samazināt administratīvo slogu samazināts iesniedzamo veidlapu skaits lauksaimniekiem attiecībā uz atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) par pienu un atsevišķo maksājumu par cukuru. Turpmāk, piesakoties uz šiem maksājumiem, vairs nebūs jāiesniedz atsevišķas veidlapas, bet gan uz šiem atbalsta maksājumiem lauksaimnieks varēs pretendēt jau iesniedzot platību maksājumu iesniegumu.
Šogad arī atcelta prasība atbalsta pretendentiem uz PVTM par zālāju un linu sēklām iesniegt informāciju par iepriekšējā gadā saražotās sēklas faktisko realizācijas cenu.
Normatīvajā aktā noteikts, ka jaunie lauksaimnieki arī 2008.gadā varēs saņemt atdalīto PVTM īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem. Par jauno lauksaimnieku tiks uzskatīta Komercreģistrā laikposmā no 2006.gada 15.maija līdz 2008.gada 1.martam reģistrēta persona, kas veic lauksaimniecisko darbību un pirmo reizi piesakās vienotajam platības maksājumam.

Šogad, tāpat kā pērn, atbalstu varēs saņemt arī enerģētisko kultūraugu audzētāji. Lai pieteiktos šim atbalstam, līdz 15. maijam lauksaimniekam jānoslēdz līgums ar atzītu savācēju vai pirmapstrādātāju. Lauksaimniekiem, kas pretendēs uz atbalstu par enerģētiskajiem kultūraugiem, ja tie tiek izmantoti vai pārstrādāti saimniecībā uz vietas, līdz kārtējā gada 15.maijam LAD reģionālajās pārvaldēs būs jāiesniedz daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu platību deklarācija par gadiem līdz ražas novākšanai. Tāpat līdz nākamā gada 1.aprīlim būs jāiesniedz enerģētisko kultūraugu ražas novākšanas deklarācija.

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
www.zm.gov.lv

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv