Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Pieteikties platībmaksājumiem var elektroniski

Publicēts 2008-04-28 13:13:23

Samazināt palielināt tekstu

Tiešo platības maksājumu pretendentiem šogad ir iespēja platību maksājumu iesniegumus aizpildīt un iesniegt elektroniski. Elektroniskā pieteikšanās uz platību maksājumiem 2008. gadā ir pirmais solis Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājumu elektroniskās pieteikšanās sistēmas izveidē, kuru plānots attīstīt arī turpmāk.

Platību maksājumu pieteikumu elektroniskā iesniegšana notiek divos etapos. Pretendentam, noslēdzot līgumu, vispirms jāreģistrējas kā Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājam, lai saņemtu unikālu lietotāja identifikatoru un paroli. Pēc tam pretendents par apsaimniekotajām lauksaimniecībā izmantotajām zemes platībām aizpilda pieteikuma formu un iezīmē laukus elektroniskā kartē.

Lai pieteikšanās kartība būtu labāk saprotama, LAD mājas lapā ievietota arī videofilma ar skaidrojumu, kas pēc kārtas darāms, aizpildot pieteikumu. Jāpievērš uzmanība tam, ka ievadītā informācija ir noteikti jāsaglabā, kā arī to ir iespējams labot, taču ieteicams to darīt ne vairāk kā vienu reizi dienā.

Papildu platību maksājuma iesniegšanai elektroniski EPS lietotāji var izmantot arī citas iespējas, ko sniedz šī sistēma – ir iespēja sekot līdzi iesnieguma administrēšanas procesam un izmaiņām iesnieguma datos, iespēja pārbaudīt savu datu aktualitāti, kā arī redzēt no LAD sūtītās vēstules un izlasīt tās. Tāpat var redzēt konta numuru vai numurus, uz kuru tiks pārskatīta attiecīgā atbalsta naudas summa, sekot pārskaitītajām naudas summām un datumiem, kad attiecīgā naudas summa ir apstiprināta izmaksai, un redzēt pretendenta uzņemtās saistības katrā no saistošajiem atbalsta veidiem. Tāpat ir iespēja redzēt dzīvnieku aktuālo vienību skaitu mazāk labvēlīgajos apvidos (MLA), ko noteicis un iesūtījis Lauksaimniecības datu centrs (LDC), kā arī izmantot citas sistēmas piedāvātās iespējas.

Pretendenti Elektronisko pieteikšanās sistēmu var izmantot bez maksas.

Turpmāk, pilnveidojot EPS, fiziskas personas varēs piekļūt sistēmai ne tikai caur LAD pieslēgšanās formām, kurās lietotājam būs jānorāda lietotājvārds, parole un klienta numurs, bet arī izmantot Hansabankas interneta banku Hanzanet kā vienu no visplašāk lietotajām elektronisko banku sistēmām. Lai pieslēgtos EPS izmantojot Hanzanet, lietotāja identifikācijai būs jāievada Hansabankas izsniegto lietotāja numuru, paroli un kodu no kodu kalkulatora kartes.

Aizpildot Platību maksājumu iesniegumu elektroniski, pretendents var savlaicīgi izvairīties no datu neprecizitātes kļūdām, drukas kļūdām un citām neatbilstībām, jo EPS sistēma lietotāju brīdinās par konstatētajām nesakritībām, lai tās varētu labot. Piemēram, EPS prasīs labot bloka numuru, ja bloka numurs nesastāvēs no 10 cipariem vai brīdinās pretendentu, ka tāds bloka numurs neeksistē.

Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas izveide finansēta no valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Sistēmas izveidei 2007.gadā tika investēti 70 588 lati. Pilnas funkcionalitātes tiešo platības maksājumu elektroniskās pieteikšanās sistēmas darbojas tikai dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs, piemēram, Austrijā un Zviedrijā.

Uzsākot 2008.gada sezonu, LAD centrālā struktūrvienība organizē vairākas apmācības par EPS izmantošanu gan Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultantiem, gan LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu darbiniekiem, gan lielāko pieteikumu iesniedzējiem. Apmācību mērķis ir prezentēt EPS un tās izmantošanas priekšrocības, tādējādi parādot pretendentiem EPS kā lietotājam draudzīgu sistēmu, kas nodrošina iespēju sekot līdz iesnieguma administrēšanas gaitai, kā arī samazināt vai izslēgt iesnieguma un kartes vai karšu aizpildīšanas laikā pieļauto kļūdu skaitu. Tādējādi EPS kļūs par efektīvu administratīvu mehānismu, jo citu valstu pieredze rāda, ka, atstājot procesu pašplūsmā, elektroniskās pieteikšanās sistēmu pat pēc vairākiem gadiem izmanto 2-5% no kopējā pretendentu skaita.

Paralēli elektroniskajai pieteikumu pieņemšanai Lauku atbalsta dienests joprojām platībmaksājumu pieteikumus pieņem arī papīra formātā.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv