Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Pilnveidos valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli

Publicēts 2009-08-13 17:03:18

Samazināt palielināt tekstu

Lai pilnveidotu kārtību, kādā tiek kontrolēts valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojums, nodrošinātu programmu finanšu pārskatos iekļautās informācijas precizitāti un vienkāršotu dokumentu iesniegšanas procedūru valsts institūcijās, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi grozījumus normatīvajā aktā, kas regulē kārtību, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole.
  
Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka programmas vadītājam finanšu pārskati, kā arī pārskati par programmas posma izpildi un rezultātiem, jāiesniedz gan IZM, gan Studiju un zinātnes administrācijā. Tā kā programmu uzraudzību abas institūcijām veic ciešā sadarbībā, šāda kārtība atzīta par nelietderīgu, nosakot, ka turpmāk nepieciešamā informācija iesniedzama tikai Studiju un zinātnes administrācijā.

Jaunie grozījumi arī paredz vienotus principus finanšu pārskatos iekļaujamajai informācijai, tādējādi pilnveidojot programmas īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma un lietderības kontroles mehānismu.

Lai nodrošinātu vienotas sistēmas principu, turpmāk institūcija, kas veic kontroles funkcijas, iesaistīsies arī lēmumu pieņemšanā, izsakot savus priekšlikumus par attiecīgās programmas turpināšanu vai finansēšanas pārtraukšanu. Pašreiz noteikumi paredz, ka programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā lietderību kontrolē programmas uzraudzības padome, kas sagatavo ziņojumu par programmas izpildes gaitu, problēmām un rezultātiem, savukārt lēmumu par programmas turpināšanu vai tās finansēšanas pārtraukšanu pieņem izglītības un zinātnes ministrs, pamatojoties uz programmas uzraudzības padomes sniegto ziņojumu.

Lai pilnībā nodrošinātu caurskatāmu un objektīvu valsts līdzekļu izlietojuma lietderības novērtēšanu, grozījumi arī paredz tiesības programmas uzraudzības padomei veikt papildu pārbaudes programmas īstenošanas vietās, kas ļaus savlaicīgi apzināt programmas izpildes gaitas trūkumus un rast iespēju programmas īstenotājiem tos novērst.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole" šodien, 2009.gada 13.augustā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Grozījumi vēl jāapstiprina MK.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv