Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

Pirms ceļojuma pārbaudiet pases derīguma termiņu!

Publicēts 2007-03-26 14:35:21

Samazināt palielināt tekstu

Tuvojoties Lieldienu brīvdienām - laikam, kad daudzi cilvēki dodas uz ārzemēm atpūsties, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) atgādina, ka, dodoties ceļojumā, personai līdzi jābūt derīgai pasei, un aicina pārliecināties par pases derīguma termiņu. Ja plānojat ceļot ārpus Eiropas Savienības, tad par ieceļošanas nosacījumiem, piemēram, nepieciešamo pases derīguma termiņa ilgumu, iesakām interesēties attiecīgās valsts konsulārajā iestādē.

Līdz Lieldienām pasi vēl iespējams saņemt parastajā kārtībā, kā arī paātrinātā kārtībā - 4 vai 2 darba dienu laikā. Ja pasi 2 darbdienu laikā nav iespējams saņemt PMLP teritoriālajā nodaļā atbilstoši Jūsu deklarētajai dzīvesvietai, tad dokumentus var iesniegt un pasi saņemt Rīgas pilsētas teritoriālajās nodaļās.

Atgādinām, ka Latvijā pase šobrīd ir vienīgais un obligātais personu apliecinošs dokuments un par dzīvošanu bez tā var tikt piemērots administratīvais sods līdz Ls 25. Tāpēc svarīgi atcerēties, ka pase jāsaņem savlaicīgi. Ja tuvojas pases derīguma termiņa beigas, dokumentus jaunas pases izsniegšanai var iesniegt un jaunu pasi saņemt, negaidot derīguma termiņa beigas.

Valsts robežsardze vērš vecāku uzmanību uz to, ka nepilngadīgiem bērniem, šķērsojot robežu viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietās jāuzrāda derīgs ceļošanas dokuments. Vecāka pasē ir jābūt atzīmei par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu. Tātad, ir jābūt bērna pasei un vecāka pasē ierakstam par bērnu. Ja vecāka pasē nav šī ieraksta, tad, šķērsojot robežu, papildus jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.

Bērnam, šķērsojot robežu patstāvīgi, valsts robežas šķērsošanas vietās jāuzrāda derīgs ceļošanas dokuments, tas ir pase, un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.

Ja bērns ceļo pilnvarotas personas pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietās jāuzrāda derīga pase un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta piekrišana bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā, kā arī bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija. Gadījumā, ja viens no vecākiem ir ārvalstnieks, bet bērns ir Latvijas pavalstnieks (pilsonis, nepilsonis), šķērsojot robežu jāuzrāda notariāli apliecināts otra vecāka, Latvijas pavalstnieka, pilnvarojums bērna izvešanai no valsts.

Bez notariāli apstiprinātās vecāku pilnvaras jaunieši var ceļot, dodoties skolas ekskursijā izglītības iestādes skolēnu grupā. Šādi ceļojot, skolotājam, kurš pavada grupu, jābūt līdzi noteiktas formas PMLP izsniegtam un skolas direktora apstiprinātam ceļošanas sarakstam. Tas aizstāj vecāku vai aizbildņu notariāli apliecinātu piekrišanu bērna ceļošanai uz jebkuru ES dalībvalsti. Tas nozīmē, ka nav jākārto dokumenti pie notāra: vecāku piekrišana ceļošanai uz ārvalstīm tiek apliecināta ar minēto sarakstu. Tas ļauj vecākiem ietaupīt laiku un līdzekļus.

www.rs.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv