Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

Plāno reorganizēt IZM padotībā esošās sporta valsts aģentūras

Publicēts 2009-10-02 23:52:34

Samazināt palielināt tekstu

01.10.2009

Lai nodrošinātu efektīvu sporta politikas īstenošanu, optimizētu un pilnveidotu sporta struktūru, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi normatīvo aktu projektus, kas paredz reorganizēt deviņas IZM padotībā esošas sporta valsts aģentūras, izveidojot IZM pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi „Valsts sporta centrs”.

Šāds lēmums, veicot aģentūru funkciju un uzdevumu analīzi, pieņemts saskaņā ar valdības doto uzdevumu samazināt valsts aģentūru skaitu indikatīvi par 50% no to kopējā skaita uz 2008.gada 31.decembri, kā arī pakāpeniski pārveidot par valsts pārvaldes iestādēm tās valsts aģentūras, kas pamatā tiek finansētas no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Valdība arī noteikusi, ka valsts aģentūru budžetiem piešķiramās valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un transferti no valsts budžeta tiek noteikti gadskārtējā valsts budžeta likumā, kas nepārsniedz 25 procentus no to kopējiem izdevumiem vai atbilstoši to veicamajām funkcijām.

Vairāku aģentūru funkcijas, uzdevumi un īstenotās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas dublējas, atšķiras tikai sporta veidi vai to grupas, turklāt visas aģentūras piedalās sporta politikas īstenošanā un aģentūru darbība gandrīz pilnībā tiek finansēta no valsts budžeta. Aģentūru funkcijas nav vērtējamas kā pakalpojumi, bet gan kā pastāvīgas pārvaldes funkcijas, kuru īstenošanai arī turpmāk nepieciešams saglabāt valsts finansējumu. Bez tam, ievērojot plānotās būtiskās izmaiņas valsts aģentūru finansēšanas kārtībā (paredzot, ka tās tiek finansētas tikai no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem), sporta aģentūru saglabāšana valsts aģentūras statusā pēc būtības nav iespējama.

IZM sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektus par valsts aģentūru „Jaunatnes Basketbola metodiskais centrs”, „Latvijas Sporta muzejs”, „Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs”, „Specializētā airēšanas sporta skola”, „Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola”, „Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs”, „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti””, „Kalnu slēpošanas sporta centrs” un „Hokeja un slidošanas sporta skola” reorganizāciju un Valsts sporta centra izveidi uz valsts aģentūras „Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs” bāzes.

Līdzšinējiem aģentūru audzēkņiem Valsts sporta centrā tiks nodrošināta iespēja turpināt apgūt izvēlētās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Aģentūru reorganizācijas rezultātā Valsts sporta centrs īstenos profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 23 sporta veidos, kopējais audzēkņu skaits – 1422.
Lai nodrošinātu valsts aģentūras „Latvijas Sporta muzejs” īstenoto funkciju nepārtrauktību, pie Valsts sporta centra plānots izveidot patstāvīgu struktūrvienību – Latvijas sporta muzejs.

Lai samazinātu aģentūru reorganizācijas rezultātā izveidotās iestādes uzturēšanas izdevumus, pēc iespējas vairāk jaunveidojamo valsts iestāžu darba telpas atradīsies esošajos valsts aģentūras „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti”, „Latvijas Sporta muzejs” vai valsts aģentūras „Specializētā airēšanas sporta skola” apsaimniekotajos nekustamajos īpašumos. Aģentūru reorganizācijas gaitā tiks pārskatīts arī aģentūrās strādājošo darbinieku skaits.

Aģentūru reorganizācijas rezultātā 2010.gadā plānots ieekonomēt ap 113 000 latu.

IZM sagatavotie normatīvo aktu projekti, to skaitā arī MK noteikumu projekts „Valsts sporta centra nolikums”, šodien, 2009.gada 1.oktobrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, tie vēl jāapstiprina MK.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv