Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Plāno veidot kredītu fondu zivsaimniecības atbalstam

Publicēts 2010-02-08 18:54:22

Samazināt palielināt tekstu

Piektdien, 5. februārī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (ZRP) Uzraudzības komitejas piektā sēde, kurā piedalījās gan ZM speciālisti, gan pārstāvji no iesaistītajām ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienības, plānošanas reģioniem, ZM padotības iestādēm, kā arī no zivsaimniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.

Sēdē pārrunāja Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu atbalsta (EZF) ieviešanas gaitu un aktualitātes.

Lai veicinātu EZF finanšu līdzekļu piesaisti zivsaimniecībai, sēdē tika konceptuāli nolemts veidot kredītu fondu, kura galvenais uzdevums būs nodrošināt kredītresursu pieejamību projektu īstenotājiem. Kredītu fonda finanšu avots būs Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļi.

Uzraudzības komiteja pieņēma lēmumu neieviest programmas aktivitāti „Pirmstermiņa pensionēšanās” un aktivitātes „Profesionālā apmācība”, kurās uz atbalstu varēja pretendēt atsevišķi zivsaimniecības uzņēmumi. Profesionālās apmācības aktivitātes zivsaimniecībā ar EZF atbalstu turpmāk varēs ieviest ar nozaru sabiedrisko organizāciju starpniecību.

Tāpat tika nolemts atsevišķu programmas pasākumu īstenošanai ieviest projektu iesniegumu nepārtraukto pieņemšanu Lauku atbalsta dienestā, kā arī tika apstiprināti galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi – vērtēšanas kritēriji projektu izvērtēšanā.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv