Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Precizē atļauju izsniegšanu ūdens resursu lietošanai hidrotehnisko būvju darbības gadījumā

Publicēts 2007-03-13 15:08:10

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 13. martā, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi "Ūdens apsaimniekošanas likumā"".

Vides ministrijas izstrādātais likumprojekts precizē Ūdens apsaimniekošanas likuma normu attiecībā uz atļauju izsniegšanu ūdens resursu lietošanai hidrotehnisko būvju darbības gadījumā.

Likumprojektā noteikts, ka atļaujas nosacījumos hidrotehnisko būvju darbībai reģionālā vides pārvalde var iekļaut papildus prasību veikt nepieciešamos pasākumus zivju resursu aizsardzībai (tai skaitā atvērt slūžas vai nodrošināt zivju ceļu izbūvi ūdenstilpju aizsprostos), ja šie pasākumi ir nepieciešami un bioloģiski pamatoti saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspertīzes slēdzienu un ir inženiertehniski iespējami saskaņā ar kompetentu atzinumu.

Likumprojekta īstenošana palīdzēs sakārtot ūdens resursu izmantošanu un izvirzīt vienotas un ekoloģiski pamatotas prasības darbībām, kuru ietekme uz ūdeņiem ir nozīmīga.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Vidzemes televīzija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv