Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Precizēs Valsts tiesu ekspertīžu biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Publicēts 2008-04-18 16:50:34

Samazināt palielināt tekstu

17.04.2008

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumus par Valsts tiesu ekspertīžu biroja (turpmāk – VTEB) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas un VTEB speciālisti.

Kā teikts noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, pašlaik publisko maksas pakalpojumu cenas jau nosaka noteikumi par VTEB maksas pakalpojumu cenrādi. Tomēr šīs cenas nepieciešams pārskatīt, jo tiešās izmaksas pakalpojuma sniegšanā iesaistītajam personālam, proti, atalgojums, samaksa par pakalpojumiem, materiāliem, energoresursiem, apkuri, ūdeni, ir palielinājušās. Turklāt ekspertīžu veikšanai iegādātas jaunas iekārtas un tehniskie līdzekļi. Spēkā esošais cenrādis jāpārstrādā arī tādēļ, ka tā pielietošanas procedūra ir pārāk sarežģīta un nesaprotama pakalpojumu saņēmējiem.

Projektā paredzēts pārskatīt iepriekš apstiprinātās cenas, kā arī vienkāršot cenrādi un noteikt jaunus izcenojumus tādiem publiskajiem maksas pakalpojumiem kā ķīmiskās un bioloģiskās, dokumentu, rokrakstu un autotehniskās ekspertīzes, kā arī minēto ekspertīžu apmācībām.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā, piemēram, par naftas produktu un smērvielu ekspertīzi būs jāmaksā Ls 191, par rokrakstu, parakstu un autora noteikšanas ekspertīzi būs jāmaksā Ls 70, savukārt par eksperta amata kandidāta apmācībām būs jāmaksā Ls 2.50 stundā.
Noteikumi netiks piemēroti attiecībā uz ekspertīzēm, kas tiek veiktas kriminālprocesa un administratīvā procesa ietvaros.

Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu un ģimenes lietu, Satiksmes un Veselības ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam un Valsts kancelejai.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv