Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Precizētas prasības uztura bagātinātāju ražošanai un reģistrācijai

Publicēts 2007-03-15 17:11:11

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopibas ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību"", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Dokuments izstrādāts, lai pārņemtu līdz šim atbilstošajā Latvijas likumdošanā neiekļauto Eiropas Komisijas direktīvu attiecībā uz uztura bagātinātāju ražošanā atļautiem vitamīniem un minerālvielām. Tāpat atsevišķos noteikumu punktos veikti grozījumi, lai novērstu sarežģījumus un pārpratumus uztura bagātinātāju reģistrācijas procesā.

Noteikumu projektā norādīts, ka Latvijā atļauts ievest un izplatīt tikai tādus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs ražotus, reģistrētus vai tirgū laistus uztura bagātinātājus, kuru sastāvā ir tikai ES prasībām atbilstoši vitamīni un minerālvielas tādos daudzumos, kā noteikts normatīvajos aktos par uztura bagātinātājiem. Par to produkta importētājs Pārtikas un veterinārajam dienestam iesniedz rakstisku paziņojumu, kā arī uztura bagātinātāja marķējuma paraugu

Dokumenta grozījumos arī precizēta to uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtība, kas ražoti trešajās valstīs. Iesniedzējs (importētājs) papildus līdz šim nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbilstoši Eiropas vai starptautiskās standartizācijas organizācijas standartam akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas inspekcijas ziņojumu par uztura bagātinātāja ražotāja atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas produktu higiēnu vai arī ES vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka konkrētais uztura bagātinātājs pirms reģistrācijas Latvijā ir laists tirgū citā ES vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī

Līdz šim uztura bagātinātāju obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības, kā arī to reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību" un Ministru kabineta noteikumi "Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem". Saskaņā ar šiem noteikumiem Latvijā atļauts izplatīt tikai noteiktā kārtībā reģistrētus uztura bagātinātājus, lai pasargātu patērētājus no nekvalitatīvu uztura bagātinātāju izplatīšanas.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Uztura bagātinātāji;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv