Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

Premjers vēršas pret negodīgiem algu palielinājumiem valsts pārvaldē

Publicēts 2009-09-05 23:10:05

Samazināt palielināt tekstu

02.09.2009

Ievērojot darba samaksas jautājumu valsts pārvaldē aktualitāti un atsevišķu valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju neētisko rīcību, joprojām paaugstinot atsevišķu amatpersonu mēnešalgas, tādējādi ignorējot līdz šim veiktos pasākumus valsts budžeta izdevumu samazināšanai, kā arī paužot atklātu cinismu pret citām valsts sektorā nodarbināto grupām, kurām būtiski tika samazināts atalgojums, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis šodien parakstītajā rezolūcijā Finanšu ministram Einaram Repšem uzdevis nodrošināt, ka Finanšu ministrija kā atbildīgā iestāde darba samaksas jautājumos veic valsts tiešās pārvaldes iestāžu atalgojuma fonda pārrēķināšanu par 2009.gada pēdējo ceturksni, iekļaujot datus gan ar piemaksām, gan bez tām.

„Lai izvairītos no līdz šim nepamatotajām atšķirībām valsts pārvalžu iestāžu atalgojumu fondos, lūdzu izvērtēt iespēju veikt grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, aizliedzot turpmāk maksāt piemaksas, kā arī izvērtēt iespēju izveidot centralizētu sociālo pabalstu piešķiršanas sistēmu visā valsts pārvaldē,” teikts premjera parakstītajā rezolūcijā.

Vienlaicīgi V.Dombrovskis lūdzis informēt Valsts kanceleju par likumprojekta “Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu” virzības gaitu, kā arī veiktajiem un plānotajiem pasākumiem vienotas darba samaksas sistēmas ieviešanā valsts un pašvaldību institūcijās no 2010.gada.

Rezolūcijā dotie uzdevumi jāizpilda līdz 7.septembra plkst.12:00        

www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.





Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv