Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Projekts rada iespējas iegūt pastāvīgu darba vietu

Publicēts 2009-11-09 20:07:14

Samazināt palielināt tekstu

06.11.2009

Kopš septembra Valmieras pilsētā tiek īstenots Nodarbinātības Valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda aktīvās nodarbinātības pasākums „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, kura ietvaros bez darba palikušie valmierieši, iesaistoties kādā no pašvaldības izveidotajām darba praktizēšanās vietām, ik mēnesi var saņemt 100 latu stipendiju.

Kopš projekta uzsākšanas izveidotas 166 darba praktizēšanas vietas, novembrī Valmieras pilsētas pašvaldība plāno izveidot vēl 29, savukārt decembrī- 30. Kopumā 2009.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība plāno piedāvāt 225 darba praktizēšanas vietas.

Valmierieši, kuri palikuši bez darba un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, strādā gan Valmieras pilsētas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, Kristīgā žēlsirdības fonda Dienas centrā, kā arī Valmieras Novadpētniecības muzejā, pansionātā „Valmiera” un citviet. Viņiem uzticēta palīdzība bērnu ar speciālām vajadzībā uzraudzībā, palīdzība veco ļaužu aprūpē, produktu sagatavošanas darbi, palīdzība darbā ar bērniem, dažādu palīgdarbu veikšana, teritorijas labiekārtošana un citi darbi.

Viens no pozitīvākajiem piemēriem projekta ietvaros ir pansionāts „Valmiera”. Tur izveidotas četras darba praktizēšanas vietas. Divi vīrieši darbojas iestādes teritorijas labiekārtošanā, savukārt divas sievietes- kā palīgstrādnieki sociālās aprūpes jomā. Atbrīvojoties darba vietai, viena no projektā iesaistītajām sievietēm saņēmusi pansionāta vadības pastāvīga darba piedāvājumu un no nākamās nedēļas kļūs par iestādes darbinieci.

„Mums ir ļoti paveicies ar darba praksē iesaistītajiem valmieriešiem. Vēlamies ar viņiem sadarboties ilgākā laika periodā. Kopš septembra mums izdevies citam citu iepazīt un novērtēt attieksmi un darba kvalitāti. Tāpēc, atbrīvojoties darba vietai, piedāvājumu izteicām tieši vienai no darba praksē iesaistītajām sievietēm,” pastāstīja pansionāta direktore Teiksma Rusmane.

Arī Iveta Ence iepriekšminēto situāciju vērtē kā labu piemēru, ka projekta ietvaros var izveidoties teicama sadarbība starp darba devēju un stipendiātu, kurš projekta ietvaros iegūtās iemaņas turpmāk varēs realizēt pastāvīgā darbā.

Lai pēc iespējas lielākam bezdarbnieku skaitam nodrošinātu iesēju darboties šajā projektā un izveidotu jaunas darba praktizēšanas vietas, Valmieras pilsētas pašvaldība turpina apzināt iespējas gan struktūrvienībās un iestādēs, gan aicina nevalstiskās organizācijas informēt par iespējām izveidot darba praktizēšanas vietas. Savukārt bezdarbnieki, kuri vēlas strādāt darba prakses vietā pašvaldībā, tiek aicināti pieteikties NVA Valmieras filiālē, jo darbam pašvaldībā valmieriešus rindas kārtībā norīkos NVA Valmieras filiāle, bet līgumu ar viņiem slēgs pašvaldība.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programmas par darba praktizēšanas vietu izveidi mērķis ir nodrošināt bez darba palikušiem iedzīvotājiem iztikas līdzekļus. Bezdarbniekiem par pilna laika darba praksi (40 stundas nedēļā) ik mēnesi tiek maksāta stipendija 100 latu apmērā. Bezdarbnieka statuss tiks saglabāts, un nodokļu maksājumi, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas no stipendijas summas netiks veiktas. Bezdarbnieks darba praktizēšanas aktivitātē varēs iesaistīties no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem, gada laikā bezdarbnieks varēs rindas kārtībā piedalīties pasākumā arī atkārtoti.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv