Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

R.Munkevics neparaksta juridiski nepilnīgus domes lēmumus

Publicēts 2008-04-18 16:53:51

Samazināt palielināt tekstu

17.04.2008

Šodien, 2008.gada 17.aprīlī, plkst.17.00 tiks sasaukta Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas sēde, jo Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Raimonds Munkevics neparakstīja sestdien, 2008.gada 12.aprīlī, ārkārtas sēdē pieņemtos lēmumus.

Sestdien, deputāti nobalsoja par priekšsēdētāja R.Munkevica izdoto rīkojumu atcelšanu "Par Ģirta Trenča atstādināšanu no darba" un "Par kapitāla daļu pārvaldīšanu", kurā bija noteikta kārtība, kādā Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam Ģirtam Trencim ir jāinformē domes vadība par darbu pašvaldības kapitāldaļu pārvaldīšanas jomā; kā arī grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā par kārtību, kādā jāiesniedz un jāsagatavo domes lēmuma projekti.

Jūrmalas domes priekšsēdētājs Raimonds Munkevics neparakstīja sestdienas domes lēmumu par viņa rīkojumu "Par Ģirta trenča atstādināšanu no darba un "Par kapitāla daļu pārvaldīšanu, jo:
- sestdien lēmuma pieņemšanā par rīkojuma atcelšanu balsoja septiņu deputāti Dainis Urbanovičs, Ilmārs Ančāns, Agris Kalnciems, Zigurds Starks, Juris Griķis, Aigaras Tampe un arī pats Ģirts Trencis. Ģ. Trencis balsojot par sevis atjaunošanu amatā neievēroja likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasības" un nonāca interešu konflikta situācijā, jo piedalījās lēmuma pieņemšanā, kas ietekmē viņa personiskās un mantiskās intereses. Turklāt Ģ. Trenča balsij lēmuma pieņemšanā bija izšķiroša nozīme
- tāpat izdoto rīkojumu "Par Ģirta Trenča atstādināšanu no darba" regulē darba tiesiskās attiecības, kas neietilps domes balsojuma kompetencē. Proti, darba attiecības Latvijas Republikā regulē "Darba likums" un tās izmainīt var vienīgi Administratīvā rajona tiesa, nevis domes deputātu balsojums

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R. Munkevics neparakstīja arī sestdienas ārkārtas domes sēdē pieņemto lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā par kārtību, kādā jāiesniedz un jāsagatavo domes lēmuma projekti. R. Munkevics šo lēmumi neparakstīja, jo:
- saistošo noteikumu grozījumu jaunā redakcija ir pretrunā ar likumu "Par pašvaldībām", kurā noteikts, ka dome var izskatīt tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā domes sēdes darba kārtībā un izņēmumi ir pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem, nevis kā paredzēts lēmumprojektā vairāk nekā puse klātesošo deputātu;
- piedāvātā lēmumprojektu saskaņošanas kārtība pilnībā izslēdz domes lēmumu projektu tiesiskuma pirmspārbaudi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, kas nosaka nepieciešamību pēc iepriekšējiem kontroles mehānismiem, lai mazinātu potenciālo kļūdu iespējamību.

Par saistošo noteikumu maiņu sestdienas domes ārkārtas sēdē bija nobalsojuši seši deputāti - D. Urbanovičs, I. Ančāns, A. Kalnciems, Ģ. Trencis, Z.Starks, A.Tampe.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Jūrmala; Raimonds Munkevics;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv