Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Informācijas tehnoloģijas, internets un telekomunikācijas, TV

RAPLM piedāvā optimizēt IT infrastruktūru valsts pārvaldē

Publicēts 2009-10-02 23:54:26

Samazināt palielināt tekstu

01.10.2009

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir sagatavojusi priekšlikumus valsts pārvaldes iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras (IT infrastruktūras) izmantošanas optimizācijai, tādējādi samazinot izmaksas.

RAPLM apkopotā informācija liecina, ka IT izmantošanai katru gadu tiek tērēti ievērojami budžeta līdzekļi. Piemēram, kopējās iestāžu izmaksas, kuras ir saistītas ar IT izmantošanu laika posmā no 2007. līdz 2010.gadam, ieskaitot 2009.gada otrajā pusgadā un 2010.gadā plānotās izmaksas, veido 72,53 miljonus latu.

RAPLM uzskata, ka reālās izmaksas varētu būt lielākas par 20–30%, jo no iestādēm pieprasītā informācija par IT infrastruktūru netika saņemta pilnā apjomā. Dažās iestādēs pieprasītās informācijas sagatavošana sagādāja problēmas programmatūras un tehnisko resursu kvalitatīvās uzskaites trūkuma dēļ. Savukārt, plānoto izmaksu novērtēšana šobrīd ir apgrūtināta sakarā ar iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju. Saskaņā ar iestāžu sniegto informāciju esošajā IT infrastruktūrā pašlaik tiek izmantoti 1240 serveri, no tiem 184 serveri ir tehnoloģiski novecojuši.

Lai optimizētu esošo IT infrastruktūru iestādē, RAPLM par lietderīgu uzskata ieviest vienota datu centra principu IT infrastruktūras pārvaldīšanā. Ievērojot šāda datu centra principu un izmantojot mūsdienu serveru tehnoloģijas, piemēram, serveru virtualizācijas tehnoloģiju, varētu izvietot vairākas atsevišķas serversistēmas vienā fiziskajā serverī un atteikties no veco serveru izmantošanas.

Tādējādi tiktu samazināti kopējo tehnisko resursu apjomi un IT infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, jo veco serveru ekspluatācija prasa līdz pat septiņas reizes vairāk līdzekļu nekā jauno serveru ekspluatācija. Samazinoties fizisko serveru skaitam, ir iespējams ietaupīt arī infrastruktūras programmproduktu licencēšanai paredzētos līdzekļus.

RAPLM uzskata, ka IT infrastruktūras izveidošana, ievērojot vienota datu centra principu, ļautu racionāli izmantot arī tās uzturēšanai nepieciešamos cilvēkresursus. Piemēram, iestāžu IT personāla izmaksas 2009.gadā, ieskaitot plānotās izmaksas 2009.gada otrajā pusgadā veido 2,17 miljoni latu, savukārt 2010.gadā IT personāla izmaksas tiek plānotas 1,56 miljonu latu apmērā.

Ieviešot vienota datu centra principu IT infrastruktūras pārvaldīšanā, RAPLM uzskata, ka IT personāla izmaksu samazināšana nepakļaus riskam iestāžu darbības, kura balstās uz IT izmantošanu, nepārtrauktību.

Tehnisko resursu apvienošana ļautu samazināt iestādēm nepieciešamā elektroniskā pasta nodrošināšanas izmaksas. Izmantojot esošo IT infrastruktūru, elektroniskā pasta nodrošināšanai tiek uzturēti 80 serveri. Optimizējot IT infrastruktūru saskaņā ar vienota datu centra principu, ir iespējams centralizēti nodrošināt elektronisko pastu vairākām vai visām attiecīgas nozares iestādēm, izmantojot vairākas reizes mazāku serveru skaitu.

Līdz ar to tiktu samazināts serveriem nepieciešamās programmatūras licenču skaits un serveru ekspluatācijas izmaksas. Elektroniskajam pastam nepieciešamās IT infrastruktūras apjoma samazināšana prasīs arī mazākus cilvēkresursus tās uzturēšanai.

RAPLM uzskata, ka ieviešot vienota datu centra principu IT infrastruktūras pārvaldīšanā, var samazināt gandrīz trīs reizēs elektroniskā pasta nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas.

Patlaban RAPLM strādā pie vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamībā, kas saistīts ar valsts pārvaldes iestāžu reģionālo struktūrvienību tīkla organizācijas jautājumiem. Izstrādājot konceptuālo risinājumu vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamībā, kā nozīmīgs faktors iespējamo risinājumu analīzē ir jāņem vērā iestāžu reģionālo struktūrvienību IT infrastruktūras optimizācijas iespējas, ievērojot vienota datu centra principu.

Lai nodrošinātu vienota datu centra principa ieviešanu un IT infrastruktūras optimizāciju, ir nepieciešams vienuviet uzturēt un aktualizēt informāciju par iestāžu IT resursiem.

RAPLM uzskata par lietderīgu izveidot iestāžu IT resursu katalogu, kurā tiktu uzskaitīti iestādēs izmantojamie programmprodukti un tehniskās iekārtas. Izmantojot šo katalogu, iestādes varēs apmainīties ar informāciju par esošajiem IT resursiem, kuru lietošana ir kļuvusi nevajadzīga, un par nepieciešamajiem IT resursiem, kuru iegāde nav iespējama līdzekļu trūkuma dēļ, un vienoties par sadarbību pieejamo IT resursu izmantošanā.

Katalogs ļaus operatīvi apzināt stāvokli IT infrastruktūrā, izvērtēt jaunu IT resursu iegādes nepieciešamību vai iespēju pārdalīt esošos IT resursus starp iestādēm, kā arī plānot IT infrastruktūras turpmāko optimizāciju. Kataloga izmantošana šim mērķim nodrošinās iespēju racionāli izmantot valsts pārvaldē esošos IT resursus un ietaupīt valsts budžeta līdzekļus iestādēm nepieciešamās IT infrastruktūras uzturēšanai.

Lai novērstu IT izmaksu palielināšanās tendenci uzlabojoties ekonomiskajai situācijai valstī, piemēram, iestāžu IT izmaksu līmenis 2007.gadā bija divreiz lielāks nekā tagad, nepieciešama vienota valsts politika IT resursu uzturēšanas un attīstības jomā.

Balstoties uz vienota datu centra principa ieviešanas rezultātiem, RAPLM sagatavos priekšlikumus par valsts pārvaldē izmantojamo IT resursu uzturēšanas un attīstības nodrošināšanu.

Informatīvais ziņojums par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs ceturtdien, 1.oktobrī, izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv