Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

RAPLM sniedz atbalstu Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansējuma saņēmējiem

Publicēts 2009-08-20 16:13:10

Samazināt palielināt tekstu

Lai veicinātu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu sadarbība” apakšprojektu sekmīgu ieviešanu un līdzfinansējuma apgūšanu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) speciālisti sniedz informatīvu atbalstu projektu ieviesējiem.

Ministrijas speciālisti ceturtdien, 20.augustā, tiekoties ar apakšprojektu ieviesējiem, informēja gan par aktuālākajiem jautājumiem apakšprojektu īstenošanas laikā, gan iespējamajiem grozījumiem to īstenošanas laikā, gan pārbaudēm apakšprojektu īstenošanas vietās.

Kā informēja RAPLM, apsaimniekotājs var veikt pārbaudi, iepriekš nebrīdinot līdzfinansējuma saņēmēju, ja radušās aizdomas par neatbilstoši veiktām darbībām apakšprojekta īstenošanas gaitā.

Tāpat apskšprojekta īstenotāji tika informēti par projekta īstenošanas un uzraudzības aktualitātēm, piemēram, personāla izdevumiem, administratīvajām izmaksām, ārpakalpojumiem un publicitātes pasākumiem.

Programmas ietvaros RAPLM jūnija sākumā parakstīja granta līgumus par kopējo summu 2 466 942 eiro (1 733 767 lati), un līdz 2010.gada beigām Latvijā sadarbībā ar partneriem no kaimiņvalstu robežreģioniem tiks īstenoti astoņi apakšprojekti.

Programmas „Pārrobežu sadarbība” ietvaros tiks īstenoti sekojoši apakšprojekti: „Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē”, „Limbažu un Viljandi kopēja sadarbība ilgtspējīgas vides un tūrisma attīstībā Hanzas savienības ietvaros” , „Valkas un Valgas pilsētu kopīgās mākslas vides attīstība”, "Mazpilsētu zaļās vides apsaimniekošana un tūrisma attīstība Latvijas-Igaunijas pierobežā”, „Latgales plānošanas reģiona un Pleskavas apgabala administrācijas reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju/ENTERPLAN”, „Ķekavas un Šauļu pašvaldību darbības efektivitātes paaugstināšana un pārrobežu sadarbības attīstība, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, veicinot vienmērīgu un ilgtspējīgu reģionu attīstību”, „Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā”, kā arī „Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstībai Dobeles un Jonišķu rajonos”.

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta mērķis ir veicināt vienmērīgu un ilgtspējīgu Latvijas pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību.

Pārrobežu sadarbības programmas atbalsta saņēmēji ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas un biedrības vai nodibinājumi.

Apakšprojektos jāietver pārrobežu sadarbības aktivitātes vienā vai vairākās prioritātēs kā vides aizsardzība, ilgtspējīgas attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērni ar īpašām vajadzībām, cilvēkresursu attīstība un izglītība, Šengena, tieslietas, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība vai akadēmiskie pētījumi.

RAPLM pilda apsaimniekotāja funkcijas programmas „Pārrobežu sadarbība” ietvaros, nodrošinot programmas īstenošanu, vadības un iekšējās kontroles izveidošanu un darbību.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv