Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Ratificēs Kijevas protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem

Publicēts 2007-08-10 09:05:50

Samazināt palielināt tekstu

9.augustā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais normatīvā akta projekts Par Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Ekonomiskās Komisijas Orhūsas konvencijas Kijevas protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem.

Eiropas Kopiena 2003. gada 21. maijā Kijevā parakstīja ANO un EEK Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem (turpmāk - PRTR protokols). Eiropas Kopienā protokols ieviests ar 2006. gada 18. janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.

PRTR protokols par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem (turpmāk – reģistrs) izstrādāts ar mērķi palielināt sabiedrības informētību par piesārņojošām vielām, to ietekmi uz vidi un pārnesēm starp dažādiem vides komponentiem.

PRTR protokols nosaka, ka informācija sabiedrībai ir pieejama bez maksas un nav nepieciešams norādīt detalizētu informācijas nepieciešamības iemeslu.

Normatīvā akta projekts paredz PRTR protokola ratifikāciju Latvijā, kas attiecīgi arī sniedz ieguldījumu protokola ratifikācijai Eiropas Kopienas līmenī.

Reģistrs ir elektroniska un sabiedrībai viegli pieejama datu bāze, kurā ikvienam iespējams iegūt informāciju par dažādu saimniecisko darbību radīto piesārņojumu, tādējādi sekmējot sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā un veicinātu piesārņojuma samazināšanu un novēršanu.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv