Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Reģistrētā bezdarba līmenis aprīlī Latvijā bija 11,0%

Publicēts 2009-05-11 15:31:03

Samazināt palielināt tekstu

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2009.gada aprīļa beigās bija 11,0% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinājumā ar martu bezdarba līmenis pieaudzis par 0,3% punktiem.

Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2009.gada aprīļa sākumā bija 116768, aprīļa beigās – 123127 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 6359 cilvēkiem jeb 5,4%. Aprīlī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 15920 personām, tas ir par 5390 cilvēkiem jeb 25,3% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

3531 NVA reģistrētais bezdarbnieks aprīlī iekārtojās darbā.
 
Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2009.gada aprīlī piedalījās 22248 bezdarbnieki, no tiem aprīlī dalību pasākumos uzsāka 17015 bezdarbnieki:
•    profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā piedalījās 1847 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 538 cilvēki);
•    algotos pagaidu darbos - 2336 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 1490 cilvēki);
•    konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 16639 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 14958 cilvēki);
•    pasākumos noteiktām personu grupām - 1406 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 29 cilvēki);
•    pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 20 cilvēki.
Karjeras konsultācijas 2009.gada aprīlī saņēmušas 4847 personas, no tām 4337 bezdarbnieki un darba meklētāji.

2009.gada aprīlī Centrālā statistikas pārvalde publicēja aktuālo ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu Latvijas Republikas lielākajās pilsētās un rajonos 2008.gadā, tas tika izmantots bezdarba līmeņa aprēķināšanai aprīlī un tiks izmantots turpmāk. 2008.gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits valstī kopumā pieaudzis par 27900 cilvēkiem, tomēr Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Madonas, Valmieras rajonā un Liepājas pilsētā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Salīdzinājumā ar martu atsevišķos rajonos un pilsētās bezdarba līmenis aprīlī ir samazinājies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita izmaiņu dēļ.

Zemākais bezdarba līmenis (līdz 11,0%) aprīlī reģistrēts: Tukuma rajonā – 7,1 %, Ventspils rajonā – 7,7%, Rīgas pilsētā - 8,7%, Jūrmalas pilsētā – 9,0%, Daugavpils pilsētā – 9,2%, Jelgavas pilsētā – 9,5%, Jelgavas rajonā – 10,1%, Limbažu rajonā – 10,2%, Ventspils pilsētā – 10,2%, Talsu rajonā – 10,5%, Valmieras rajonā – 10,7%.

Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada aprīlī reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 23,6%, Ludzas rajonā – 19,7%, Rēzeknes pilsētā - 18,7%, Balvu rajonā – 16,5%, Dobeles rajonā – 16,6%, Preiļu rajonā – 16,3%, Krāslavas rajonā – 16,4%, Kuldīgas rajonā– 15,0%, Aizkraukles rajonā – 14,1%, Jēkabpils rajonā – 14,0%, Liepājas pilsētā – 13,8%, Liepājas rajonā – 12,5%.

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Bezdarbs;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv