Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Reģistrētā bezdarba līmenis oktobrī Latvijā bija 14,1%

Publicēts 2009-11-09 20:40:50

Samazināt palielināt tekstu

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2009.gada oktobra beigās bija 14,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2009.gada septembri pieaudzis par 0,9% punktiem.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2009.gada oktobra sākumā bija 147754, oktobra beigās –  157897 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 10143 cilvēkiem jeb 6,9%. 2009.gada oktobrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 21486 personām.

Zemākais bezdarba līmenis oktobrī reģistrēts*: Tukuma rajonā – 10,0 %, Ventspils rajonā – 10,8%, Rīgas pilsētā - 11,0%, Daugavpils pilsētā – 11,7%, Jelgavas pilsētā – 12,2%, Limbažu rajonā – 12,4%, Jūrmalas pilsētā – 12,5%, Ventspils pilsētā – 12,7%.
Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada oktobrī reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 30,4%, Ludzas rajonā – 25,8%, Krāslavas rajonā – 22,0%, Rēzeknes pilsētā - 21,5%, Kuldīgas rajonā– 21,2%, Preiļu rajonā – 20,5%, Dobeles rajonā – 19,6%, Balvu rajonā – 21,0%.

NVA direktore B.Paševica: „Pašlaik darbu turpina zaudēt visdažādāko profesiju pārstāvji. Vislielākais darba vietu samazinājums vērojams valsts pārvaldē, ieskaitot veselības, izglītības un sociālās aprūpes iestādes. Bažas rada tas, ka bez darba ir daudz jauniešu, piemēram, 34% NVA reģistrēto bezdarbnieku ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem. Turpina palielināties bezdarbnieku ar augstāko izglītību skaits, salīdzinot, piemēram, ar 2004. gadu, tas ir dubultojies un oktobrī sasniedza 14,5% no bezdarbnieku kopskaita.
Nodarbinātības valsts aģentūra šajā sarežģītajā situācijā īsteno ne vien tradicionālos nodarbinātības pasākumus, bet ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu arī jaunus – piemēram, jau nākamajā nedēļā bezdarbnieki ar augstāko un nepabeigtu augstāko izglītību varēs pieteikties kuponu apmācībai, lai paaugstinātu izglītības līmeni vai pārkvalificēties pirmā vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās.”

4427 NVA reģistrētie bezdarbnieki oktobrī iekārtojās darbā. Savukārt NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros 16928 bezdarbnieki oktobrī strādāja pagaidu darbā.

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2009.gada oktobrī kopumā piedalījās 47060 bezdarbnieki, to skaitā:
• Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā - 5377 cilvēki;
• Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 23664 cilvēki;
• Kompleksajos atbalsta pasākumos – 3129 cilvēki;
• Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 282 cilvēki;
• Apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība – 11835 cilvēki.

Pasākuma „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” ietvaros mācības oktobrī uzsākuši 354 bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie.

Oktobra beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 1836 aktuālas vakances.

* Līdz 2009.gada beigām statistikas dati tiks norādīti atbilstoši rajonu sadalījumam, kurš bija spēkā līdz 2009.gada 1.jūlijam

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv