Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

Rīgas Apbedītāju biedrība sagatavojusi priekšlikumus valdībai apbedīšanas nozares sakārtošanai

Publicēts 2009-08-24 13:39:23

Samazināt palielināt tekstu

20.08.2009

Rīgas Apbedītāju biedrība izstrādājusi priekšlikumus valdībai un Rīgas Domei, kas ļaus sakārtot līdz šim maz regulēto apbedīšanas nozari Rīgā un arī Latvijā. Tie paredz liegt savtīgos nolūkos piesaistīt starpniekus uz tuvinieku rēķina, kā arī reglamentēt kur, kā un ar ko drīkst darboties apbedīšanas uzņēmumi.

„Rīga, manis pārstāvētājā nozarē, ir absurda pilna. Cilvēku atved uz slimnīcu ārstēties, bet pirmo pie vārtiem viņš ierauga apbedīšanas kantori. Izrādās, ar vienu un to pašu mašīnu var piegādāt pārtiku gan bērnudārzam, gan nogādāt mirušo uz kapiem. Ja tuvinieki, neizvēlas morgu darbinieku ieteiktos apbedīšanas uzņēmumus, mirušā saņemšana var aizkavēties pat vairākas dienas,” stāsta  Rīgas apbedītāju biedrības priekšsēdētājs Dzintars Kurmis.

Pēc Rīgas apbedītāju biedrības aplēsēm, dažādu veidu nelegālos starpniecības maksājumos par sniegtajiem pakalpojumiem, kas nonāk medicīnas iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju darbinieku kabatās, ik gadu tiek samaksāts vairāk kā pusmiljons latu. Rīgas apbedītāju biedrība uzskata, ka mirušais un tā tuvinieki nevar būt ķīlnieki, mantkārīgu cilvēku rokās.

Lai rast risinājumus sasāpējušai problēmai, RAB ir izstrādājusi priekšlikumus valdībai un Rīgas Domei, kas būtiski uzlabos apbedīšanas nozares kvalitāti un reputāciju. Tie paredz izveidot vienotu kārtību valsts un pašvaldības dienestos ar skaidru reglamentu un funkcijām par mirušo transportēšanu, izmantojot apbedīšanas uzņēmumu pakalpojumus. Ierosinātie regulējumi liegtu policistiem, ģimenes ārstiem, valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjiem, bez tuvinieku piekrišanas, nodod informāciju par nāves gadījumiem starpniekiem, vai apbedīšanas uzņēmumiem. RAB priekšlikumi paredz katafalkus reģistrēt kā speciālo transportu ar attiecīgu ierakstu automašīnas tehniskajā pasē.

RAB ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Rīgā strādājošos apbedīšanas uzņēmumus. RAB uzdevumi ir izglītot bēru pakalpojumu sniedzējus par ētiskuma principiem,  risināt problēmas, kas saistītas ar bēru ceremoniju vadītāju nepienācīgu komunikāciju ar to apkalpotajiem cilvēkiem un gadījumos, kad starp patērētāju un bēru pakalpojumu sniedzēju ir radušās nesaskaņas, darboties kā ombuda institūcijai.


Rīgas apbedītāju biedrības Priekšlikumi

Rīgas Domei
1.    Izvērtēt līdzšinējo Rīgas kapu pārvaldnieku darbu, novēršot plašu korporatīvo saišu ilgstošu pastāvēšanu apbedīšanas jomā, izslēdzot nesaprotami labvēlīgas rīcības iespējamību sadarbībā ar atsevišķiem apbedīšanas uzņēmumiem.
2.    Izveidot kapu pārvaldes konsultatīvo padomi, kurai deleģēt kapu pārvaldnieku ētikas kodeksa un tā ievērošanas uzraudzības funkcijas.
3.    Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ietvaros sākt apbedīšanas uzņēmumu licencēšanu, nosakot stingrus standartus, kuriem jāatbilst uzņēmumam.

Reģionālās attīstītības un pašvaldību lietu ministrijai

Izveidot normatīvo bāzi apbedīšanas uzņēmumu licencēšanai visā Latvijas teritorijā.

Iekšlietu ministrijai
1.    Izveidot vienotu sistēmu Iekšlietu ministrijas dienestos ar skaidru reglamentu un funkcijām par mirušo transportēšana, izmantojot apbedīšanas uzņēmumu pakalpojumus, kas ļautu izvairīties no pārpratumiem un iespējamās korupcijas.
2.    Liegt policistiem bez tuvinieku piekrišanas nodod informāciju par nāves gadījumiem starpniekiem, vai apbedīšanas uzņēmumiem.

Satiksmes ministrijai
Noteikt, ka Ceļu satiksmes drošības direkcijai mirušo pārvadāšanai paredzētos transporta līdzekļus auto tehniskajā pasē marķē kā katafalkus.

CSDD
1.    Izveidot katafalku reģistru, kas ļautu izsekot jaunajiem saimniekiem, kāda pielietojuma transporta līdzeklis tas iegādājies.
2.    Noteikt katafalku kā specializēto transportu, kas reglamentētu tā pielietošanas jomu.

Veselības ministrijai
1.    Izvērtēt lietderību un nepieciešamību slimnīcās izvietot atsevišķu apbedīšanas uzņēmumu filiāles.
2.    Ieviest vienotus standartus un sistēmas par sadarbību ar apbedīšanas uzņēmumiem, nosakot, cik lielā attālumā no slimnīcām var atrasties apbedīšanas uzņēmumi.
3.    Liegt ārstiem, ģimenes ārstiem, medicīnas iestāžu darbniekiem bez tuvinieku piekrišanas nodod informāciju par nāves gadījumiem starpniekiem, vai apbedīšanas uzņēmumiem.

Mājas lapa www.apbeditaji.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv