Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Alkohols un tabaka

Sagatavots ziņojuma projekts par tabakas kontroles aktivitāšu atbilstību PVO Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību prasībām

Publicēts 2009-07-04 19:36:32

Samazināt palielināt tekstu

01.07.2009

Lai apspriestu Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) sagatavoto ziņojuma projektu par nacionālās tabakas kontroles aktivitāšu atbilstību Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību prasībām, vakar SVA pie apaļā galda tikās plašs nozares profesionāļu skaits – Veselības ministrijas (VM), PVO, Latvijas Ārstu biedrības, Saeimas, Muitas, pašvaldības, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra,  nevalstisko organizāciju u.c. iestāžu pārstāvji. 

Analizējot pētījumos iegūto informāciju, konstatēts, ka Latvijā pieaugušo iedzīvotāju vidū pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājies ikdienas smēķētāju skaits. Smēķējošo vīriešu īpatsvars samazinājies no 51,1 % 1998. gadā līdz 45,0% 2008. gadā, savukārt smēķējošo sieviešu īpatsvars no 19,2% 1998. gadā līdz 15,6% 2008. gadā. Vēl būtiskāk šajā laika periodā samazinājies pasīvai smēķēšanai pakļauto īpatsvars darba vietās - vīriešu populācijā no 36,4% līdz 23,6%, bet sieviešu - no 16,5% līdz 6,7%. Jāatzīmē, ka ikdienas smēķētāju un pasīvo smēķētāju īpatsvars straujāk samazinās iedzīvotāju grupās ar augstāku izglītības līmeni. Kopš 1998.gada ir palielinājies ikdienas smēķētāju īpatsvars, kuri ir noraizējušies par smēķēšanas negatīvo ietekmi uz veselību un vēlas atmest smēķēšanu. Jāsecina, ka straujākās pozitīvās izmaiņas vērojamas tieši pēc PVO konvencijas spēkā stāšanās Latvijā 2005.gadā, kā arī vairākām likumdošanas izmaiņām 2006.-2008.gadā.

PVO 2008.gada Ziņojums par tabakas globālo epidēmiju liecina, ka Latvijā kopš 2007.gada krasi mainījies tabakas cigarešu akcīzes nodoklis - no 10 latiem par 1000 cigaretēm un 25% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas  līdz 22,5 latiem par 1000 cigaretēm un 34,5% no maksimālās tirdzniecības cenas 2009.gada janvārī.

Tāpat arī veiktas izmaiņas likumdošanā, un šobrīd tabakas izstrādājumu reklāma ir atļauta tikai speciālajos izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, un nav paredzēti ES tirgum.

Izstrādāts arī likumprojekts par izmaiņām likumdošanā attiecībā uz augu cigaretēm. Latvija ir viena no vadošajām valstīm Eiropā, kas salīdzinoši īsā laikā izstrādājusi un ieviesusi noteikumus par tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību papildināšanu ar krāsainiem fotoattēliem vai ilustrācijām. Tikai līdz 2010.gada 1.martam Latvijā vēl atļauts realizēt tabakas izstrādājumus bez iepakojuma papildināšanas ar krāsainiem, brīdinošiem fotoattēliem vai ilustrācijām par veselības riskiem

Uzmanības vērts ir 2007.gadā veiktais pētījums „Progress in Tobacco Control in 30 European Countries, 2005 to 2007”*, kurā ar punktu sistēmu parādīts Latvijas stāvokli tabakas kontroles jomā salīdzinājumā ar 30 Eiropas valstīm. Tika analizēts cenu pieaugums, smēķēšanas aizliegums publiskās un darba vietās, sabiedrības informēšanas kampaņas un tām izlietotie naudas līdzekļi, tabakas produktu reklāmas aizliegums un veselības brīdinājumi uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem. No 100 maksimāli iespējamajiem punktiem, Latvija 2007.gadā ieguva 41 punktu (2005.gadā - tikai 29 punktus), tādējādi ierindojot Latviju 24.vietā. Nenoliedzami, tas uzskatāmi parāda Latvijas progresu tabakas kontrolē.

Iepazīstoties ar ziņojuma projektu, diskusijas dalībnieki atzina, ka lielākā daļa Konvencijas pamatprasību ir ieviestas. Neatliekami būtu nepieciešams pilnveidot atsevišķas pozīcijas: mazināt tabakas industrijas ietekmi uz valsts tabakas kontroles veidošanas procesiem, izslēdzot industrijas pārstāvi no Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas sastāva, turpināt regulāri celt nodokļus un cenas tabakas izstrādājumiem, pilnveidot tabakas izstrādājumu nelegālās tirdzniecības apkarošanu un mazināt tabakas izstrādājumu  pieejamību, īpaši nepilngadīgiem.

Nākotnē ne vien jāturpina noteikt aizliegumus smēķēt dažādās darba un sabiedriskās vietās, lai maksimāli mazinātu tabakas dūmiem pakļauto personu skaitu, bet jāuzrauga arī noteikumu izpilde, vēl aktīvāk šajā darbā iesaistot Valsts,  Pašvaldību policiju un sabiedrību, piemēram, izvietojot sabiedriskās vietās tālruņu numurus, uz kuriem var zvanīt, lai ziņotu par pārkāpumiem. Jāveic stingri ierobežojumi tabakas produktu pieejamībai, ieviešot specializētu šo produktu pārdošanas vietu noteikšanu, jānosaka aizliegums pārdot cigarešu paciņas, kas satur mazāk par 19 cigaretēm. Jāturpina izglītot dažādas sabiedrības grupas par smēķēšanas radīto kaitējumu veselībai, it sevišķi topošos un esošos vecākus, grūtnieces. Skolu izglītības programmās būtu jāatjauno veselības mācība kā obligāts atsevišķs mācību priekšmets. Nozīmīgi ir veikt grozījumus likumdošanā attiecībā uz tabakas produktu tirdzniecību internetā; grozījumus likumdošanā, kas attiecas uz tādiem smēķējamajiem produktiem kā elektroniskās cigaretes, ūdens pīpes un augu cigaretes. Kā svarīgs uzdevums jāmin finansējuma palielināšana, tabakas kontrolei atvēlot vismaz 3 eiro uz 1 iedzīvotāju, kā vienu no iespējamajiem finansu avotiem izmantojot līdzekļus no iekasētajiem nodokļiem par tabakas izstrādājumiem; regulēt likumdošanu attiecībā un netiešo reklāmu, piemēram, marihuānas simbolikas aizliegumu uz dažādiem smēķējamiem produktiem; veikt izmaiņas likumdošanā, kas aizliegtu tabakas industrijai sponsorēt vietējos pasākumus.

Ziņojuma projektu SVA iesniegs VM, un pēc konsultācijām ar citām ministrijām un institūcijām, kā arī pēc PVO ekspertu komentāra, ziņojums līdz gada beigām tiks piedāvāts elektroniska informatīva dokumenta formā visiem speciālistiem un interesentiem.

* Laika periodā 2005. – 2007.gads 30 Eiropas valstu progress tabakas kontroles jomā.

Papildus informācija:
Konvencija Latvijā stājās spēkā 2005.gada 11.maijā, un tā ir pirmais starptautisko tiesību instruments, kas izveidots, lai veicinātu valstu rīcību un starptautisko sadarbību, darbojoties pret globālo tabakas epidēmiju. Konvencija piedāvā starptautiski akceptētus un tiesiski saistošus sabiedrības veselības standartus, un tās mērķis ir aizsargāt esošo un nākošās paaudzes no postošām veselības, sociālām, vides un ekonomiskām sekām, ko rada tabakas lietošana. Konvencija ierobežo tabakas izplatību gan no ražotāju, gan patērētāju puses. Tā ietver situācijas analīzes noteikumus, nosaka kriminālās un civilās atbildības un kompensāciju  piemērošanas iespējas, un tā balstīta uz zinātniskiem pierādījumiem, tas ir, tiek ieteikti pasākumi, kuru efektivitāte tabakas patēriņa samazināšanā ir pierādīta. Svarīga ir konvencijas ievadā minētā dalībvalstu apņemšanās piešķirt prioritāti savām tiesībām aizsargāt sabiedrības veselību.

www.sva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv