Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Saistībā ar Maksātnespējas likumu izstrādās grozījumus citos likumos

Publicēts 2008-04-03 12:02:35

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts informatīvais ziņojums par grozījumu izdarīšanas nepieciešamību likumos saistībā ar Maksātnespējas likuma spēkā stāšanos. Ziņojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) un VA "Maksātnespējas administrācijas speciālisti.

Kā teikts informatīvajā ziņojumā, Maksātnespējas likums ir izstrādāts, lai aizstātu likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju", ieviešot vairākas nozīmīgas izmaiņas maksātnespējas procesā un būtiski mainot maksātnespējas izpratni un norisi.

Ar Maksātnespējas likuma ieviešanu ir izveidoti arī jauni tiesību institūti, piemēram, tiesiskās aizsardzības process, fiziskās personas maksātnespējas process, maksātnespējas reģistrs, paplašināts maksātnespējas subjektu loks, izveidota jauna procesuālā kārtība maksātnespējas jautājumu risināšanā, ieviesta jauna terminoloģija un citi jauninājumi.

Jau Maksātnespējas likuma sagatavošanas stadijā tika plānots, ka likuma pieņemšana un piemērošana ietekmēs citu nozaru normatīvos aktus, kuru piemērošana saistīta ar maksātnespējas jautājumiem, proti, terminoloģijas precizēšana, grozījumi tiesisko instrumentu, procedūru un maksātnespējas norišu regulējumā, kā arī uzraudzības un maksātnespējas norišu administrēšanas īpatnībās.

Secināts, ka Maksātnespējas likuma efektīvai piemērošanai nepieciešams veikt grozījumus vairākos nozaru likumos. Lai likumu izmaiņu izstrāde un virzība notiktu efektīvi, jānosaka, ka grozījumus konkrētajos tiesību aktos izstrādās un virzīs attiecīgās nozaru ministrijas.

Informatīvajā ziņojumā plānots, ka līdz 2008. gada 1. jūnijam ministrijām jāizstrādā un jāiesniedz izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumi dažādos likumos, proti, Ekonomikas ministrijai – Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, Konkurences likumā, Tūrisma likumā, likumos "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem". Finanšu ministrijai jāizstrādā grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" un Kredītiestāžu likumā, savukārt Izglītības un zinātnes ministrijai jāizstrādā priekšlikumus Augstākās izglītības likumprojektam. TM izstrādās grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, Komercķīlas likumā, Politisko partiju likumā un likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm". Veselības ministrijai būs jāiesniedz Valsts sekretāru sanāksmē grozījumi Farmācijas likumā un likumā "Par prakses ārstiem".

Informatīvais ziņojums nodots saskaņošanai Finanšu, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes un Satiksmes ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, Nacionālajai Trīspusējās sadarbības padomei Valsts kancelejai un Konkurences padomei.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Maksātnespējas administrācija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv