Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

Sāk pieņemt projektu iesniegumus tūrisma aktivitāšu veicināšanai

Publicēts 2009-11-27 19:55:12

Samazināt palielināt tekstu

No šodienas, 27.novembra līdz 29.decembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem 4. kārtas projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 1,5 miljoni latu, un iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no to apstiprināšanas brīža.

Projektu pieteikumi gatavojami saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2008. gada 15.septembra noteikumiem Nr.754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””. Atgādinām, ka valdība oktobrī valdība grozīja atsevišķus noteikumu nosacījumus, paredzot, ka starp atbalsta saņēmēju un Lauku atbalsta dienestu (LAD) turpmāk nevajadzēs slēgt līgumu, bet projekta īstenošanu varēs uzsākt uzreiz pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās. Tāpat noteikumos precizēta pasākuma īstenošanas vieta atbilstoši teritoriālajai reformai, kā arī ir precizēti kritēriji dzīvotspējas pierādīšanai gadā pēc projekta īstenošanas.

2007.-2013.gada programmēšanas perioda ietvaros lauku tūrisms tiek atbalstīts kā svarīgāko izvirzot jau esošo lauku tūrisma objektu un ar tūrismu saistīto pakalpojumu un infrastruktūras pilnveidošanu. Tāpat īpaši tiek atbalstīta projektu īstenošana teritorijās ar zemāku attīstības indeksu, vienlaikus no pasākuma īstenošanas teritorijas izslēdzot bijušo Rīgas rajonu.

Atbalstīta tiek esošo tūrisma mītņu līdz 20 gultasvietām rekonstrukcija, esošo tūrisma mītņu ēdināšanas bloka būvniecība un rekonstrukcija nepieciešamā aprīkojuma iegāde, kā arī esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas jauna būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot pirts, saunas būvniecību. Tāpat atbalstu saņems tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana un vides aizsardzības investīcijas lauku tūrisma mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un nosēdaku izveide un rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma nomaiņa ar videi draudzīgu materiālu.

Maksimālā atbalstāmo izmaksu kopsumma vienam atbalsta saņēmējam laika periodā no 2007.-2013.gadam ir 263 552 latu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai - atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai atrodami LAD interneta mājas lapas "www.lad.gov.lv" sadaļā "ES atbalsts".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv