Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sākas projekta „Iesim kopā! 2009 – Integrācija” īstenošana

Publicēts 2009-07-22 13:57:59

Samazināt palielināt tekstu

21.07.2009

Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam ietvaros „Velku biedrība” īsteno projektu „Iesim kopā! 2009 – Integrācija” un šodien sākas pirmā nometne vecākiem.

Drošību un stabilitāti meklējot, pasaulē dodas arvien vairāk  iedzīvotāju. Globālās krīzes satricinājumi šim procesam piešķir īpašu dinamiku, kas katra ieceļotāja integrāciju vietējā sabiedrībā padara sarežģītu un jūtīgu.

Latvijā pagaidām gandrīz nekas nav zināms par trešo valstu valstspiederīgo – ģimeņu, kas audzina bērnus ar dažādiem funkciju traucējumiem,– veselības, aprūpes, sociālās drošības, izglītības, kultūras u. c. vajadzībām. Projektā „Iesim kopā! 2009 – Integrācija” paredzēts iegūt pamatzināšanas, kā veicināt trešo valstu valstspiederīgo vecāku, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, integrēšanos Latvijas sabiedrībā.

21. jūlijā Spāres speciālajā internātpamatskolā Amatas novadā sākas Vasaras skola. Septiņas dienas desmit „Velku biedrības” dibināto vecāku atbalsta grupu pārstāvji no Alūksnes, Balviem, Bauskas, Cēsīm, Dobeles, Liepājas, Preiļiem, Rīgas, Talsiem, Tukuma un trīs biedrības darbinieki mācīsies par dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, valodas, reliģijas un etniskās izcelsmes trešo valstu valstspiederīgo integrācijas iespējām un attīstīs saskarsmes, sadarbības un savstarpējās sapratnes prasmes, kas tolerantas sociālās telpas veidošanā palīdzētu iesaistīt arī citus vecākus, kuri audzina bērnus ar dažādiem funkciju traucējumiem. Vasaras skolā iegūtās teorētiskās zināšanas tiks nostiprinātas praktiski, trīs dienas klātienē iepazīstot zviedru pieredzi.

Rudenī vasaras skolas dalībnieki piedalīsies vecāku atbalsta grupu nodarbībās un kopā ar ekspertiem uzstāsies konferencē, kurā „Velku biedrība” pulcina bērnu invalīdu vecākus no visas Latvijas. Pārējiem interesentiem www.velki.lv būs pieejams informatīvi izglītojošs materiāls, kas, atklājot vienojošās un atšķirīgās vērtības un vajadzības, mudinās izprast cilvēku rīcības motīvus un cienīt katra individualitāti. Tiks rosināta interese par trešo valstu valstspiederīgajiem, kurus ar „Velku biedrības” apzinātajām ģimenēm vieno rūpes un grūtības, kas jāpārvar, audzinot bērnu ar funkciju traucējumiem.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv