Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Saņems atbalstu zvejas ostu uzlabošanai

Publicēts 2008-05-26 18:35:49

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministra kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"".

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās" .

Pasākuma mērķis ir uzlabot zvejas produktu izkraušanai un uzglabāšanai nepieciešamo infrastruktūru ostās, kā arī nodrošināt kvalitatīvus ostas pakalpojumus zvejniekiem.

Latvijā ir desmit ostas, no kurām septiņas ir mazās ostas, kurās svarīgi nodrošināt zvejniecības uzņēmējdarbību un sniegt tai nepieciešamos pakalpojumus. Ne visās ostās ir piemērotas zvejas kuģu piestātnes un ar modernām tehnoloģijām nodrošinātas zivju izkraušanas un uzglabāšanas vietas. Lai gan 2004. - 2006.gada plānošanas periodā dažās ostās tika īstenoti projekti zvejnieku vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanai, tomēr pārsvarā tajās vēl joprojām ir nepieciešami uzlabojumi, jo īpaši saistībā ar arvien pieaugošo vides aizsardzības prasību izpildi un tehnoloģijām.

Mazo ostu infrastruktūras sakārtošana sekmēs Latvijas reģionu sabalansētu attīstību, kas ir viens no tautsaimniecības sekmīgas attīstības pamatiem. Investīcijas zivsaimniecībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanā ostās nodrošinās kravu apgrozījumu un investīciju, tai skaitā privāto investīciju pieaugumu.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam jābūt biedrībai, kas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, kurā ne mazāk kā pieci biedri, kas nodarbojas komercdarbībā jomā ar zvejniecību vai ar to saistītiem pakalpojumiem. Tāpat atbalstu var saņemt arī pašvaldība, kā arī valsts vai pašvaldības veidota publiska juridiskā persona.

Pretendenti atbalstu saņems par zvejas kuģu piestātņu, zivju izkraušanas, zivju un zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu rekonstrukciju un modernizāciju. Tāpat arī atbalstu saņems jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkoja iegādei un uzstādīšanai. Pretendenti atbalstu saņems, lai nodrošinātu zvejas darbības datorizētu pārvaldību, tāpat arī, lai izveidotu zivju tirdzniecības vietas. Ostās, kurās neveic starptautiskos kravu pārvadājumus, atbalstu saņems molu rekonstrukcijai un zvejas kuģu uzturēšanas un remonta ierīču iegādei un uzstādīšanai.

Atbalsta pasākuma mērķis ir nodrošināt ekonomiski stabilu, vidi saudzējošu zvejas produktu izkraušanu un uzglabāšanu ostu teritorijā. Īstenojot atbalsta pasākumu, uzņēmumi nodrošina atbilstību vides aizsardzības prasībām.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv