Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāta vadītāja Inga Liepa slēgs līgumu ar Pāles pašvaldību

Publicēts 2007-03-28 15:46:13

Samazināt palielināt tekstu

Lai slēgtu Sadarbības līgumu starp Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Pāles pašvaldību par Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas "Lībieši Latvijā" īstenošanu un piedalītos Pāles pašvaldības muzeja paplašināšanas projekta prezentācijā, rīt, 29.martā, Sekretariāta vadītāja Inga Liepa dosies uz Pāli.

Pāles pašvaldības muzejā, plkst.13.00, Sekretariāta vadītāja Inga Liepa piedalīsies Pāles muzeja telpu paplašināšanas projekta prezentācijā. Paplašināšanas projekta izstrādei Sekretariāts ir piešķīris dotāciju Līvu (lībiešu) savienībai - 4,5 tūkstoši latu apmērā. Pateicoties piešķirtajam finansiālajam atbalstam, pašvaldība pasūtīs muzeja telpu paplašināšanas tehnisko projektu. Būvniecības darbus apmaksās pašvaldība. Jaunajās telpās būs iespējams izveidot ekspozīciju par Vidzemes lībiešu vēsturi, krājuma telpu dokumentiem un foto materiāliem, kā arī vietu dažādu pasākumu norisei. Tā būs daļa no materiāliem par Vidzemes lībiešiem, kas uzkrāti nu jau gandrīz 7 gadu darba rezultātā.

Savukārt noslēgtais sadarbības līgums veicinās savstarpēju informācijas apmaiņu, koordinēs valsts un pašvaldības atbalstu Vidzemes lībiešu projektiem, tādējādi īstenojot mērķprogrammā "Lībieši Latvijā" izvirzītos uzdevumus.

Pasākumā piedalīsies arī Pāles pašvaldības vadītāja V.Amerika, Staiceles pašvaldības vadītājs J.Bakmanis, Pāles pašvaldības muzeja vadītāja R.Noriņa, Līvu (lībiešu) savienības valdes priekšsēdētājs A. Ermanbriks, Līvu (lībiešu) savienības Staiceles grupas pārstāvji un lībiešu vasaras nometņu dalībnieki no Vidzemes.

Uzziņai:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts īsteno valsts ilgtermiņa mērķprogrammu "Lībieši Latvijā", kas paredz lībiešu – Latvijas otrās pamattautas – valodas, etniskās identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, stiprināšanu un iesaisti mūsdienu kultūras apritē. Ar valsts programmas tekstu var iepazīties Sekretariāta mājas lapā www.integracija.gov.lv , sadaļā "Valsts programmas".

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lībieši;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv