Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāts aicina uz nodarbību par lībiešu kultūru un valodu

Publicēts 2007-03-29 12:05:03

Samazināt palielināt tekstu

Lībiešu valodas gadu ievadot, šodien, 29.martā, plkst. 17.30, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā notiks Valsts Valodas aģentūras Projektu daļas vadītājas Dr.philol. Initas Vītoliņas priekšlasījums "Valodu prasmju vērtība Eiropā un Eiropas Valodu portfelis valodu un kultūru apguvei".

Lai atbalstītu lībiešu (līvu) etniskās identitātes saglabāšanu, iepazīstinātu interesentus ar lībiešu kultūras mantojumu un lībiešu valodu, kā arī lai papildinātu lībiešu vasaras radošo nometņu pedagogu zināšanas, katru ceturtdienu plkst.17.30, Blaumaņa ielā 5a notiek lībiešu (līvu) kultūras un valodas nodarbību cikls "Lībiskais līdzās". Kursi ilgs līdz šī gada 3.maijam. Nodarbībās ikviens interesents bez maksas var iepazīties ar lībiešu valodas mācību grāmatas pamatiem, lībiešu vēsturi, tradīcijām un kultūru. Ar valodas palīdzību cilvēki ne tikai sazinās savā starpā, valoda ir līdzeklis, kas ļauj kopt un pilnveidot savu "es", uzturēt savdabīgo etnisko un kultūras identitāti – nozīmīgu Latvijas un visas Eiropas vērtību.

Eiropas Padomes valodu politikas būtiska sastāvdaļa ir centieni aizsargāt un sekmēt valodu un kultūru daudzveidību. Savukārt Eiropas Valodu portfelis ir veidots kā moderns pašmācības un pašpārbaudes mācību līdzeklis, kas izmantojams praksē, lai veicinātu Eiropas valstīs daudzvalodību, tās iedzīvotāju savstarpēju sapratni un sekmētu valodu apguvi. Valodu portfelī iestrādāti Eiropā vienotie valodu prasmes līmeņi, kā arī pašnovērtējuma kritēriji runātprasmes (dialogā, monologā), rakstītprasmes, lasīt un klausīties (saprast) prasmes līmeņa noteikšanai apgūstamajā valodā.

Sekretariāts šo gadu iezīmējis kā Lībiešu valodas gadu, tā ietvaros tiks veiktas un atbalstītas tās aktivitātes, kas veicina lībiešu valodas apguvi un pārmantošanu. Sekretariāts rudenī plāno sākt darbu pie Lībiešu valodas saglabāšanas un pārmantošanas programmas izstrādes. Tāpat Sekretariāts plāno nopietni strādāt pie Lībiešu valodas pases ieviešanas sākšanu, kas būs pirmais solis ceļā uz Eiropas Valodas portfeļa sagatavošanu lībiešu valodai.

Ir uzsākts darbs arī pie Z.Sīles lībiešu valodas mācību materiāla "Vārdi un raksti" tekstu izrunas sagatavošanas CD formātā, kā arī plānots izdot atkārtotā izdevumā arī "Lībiešu tautas dziesmas" P.Damberga un T.Karmas sakārtojumā.

Lībiešu valoda jau tiek apgūta valodas mācību nodarbībās, kursos, semināros Kolkā, Ventspilī un Rīgā. To apgūst vairākos līmeņos, mācās dziesmu ansambļu un folkloras kopu dalībnieki un visi lībiešu vasaras radošo nometņu dalībnieki, kas ir lībieši no Kurzemes un Vidzemes, vai to pēcteči, kuri vēl runā, vai atceras, kā tika runāta šī valoda.

Uzziņai:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts īsteno valsts ilgtermiņa mērķprogrammu "Lībieši Latvijā", kas paredz lībiešu – Latvijas otrās pamattautības – valodas, etniskās identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, stiprināšanu un iesaisti mūsdienu kultūras apritē. Ar valsts programmas tekstu var iepazīties Sekretariāta mājas lapā www.integracija.gov.lv, sadaļā "Valsts programmas".

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lībieši;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv