Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāts aprīlī organizē konferenci par iecietību

Publicēts 2007-04-04 16:04:28

Samazināt palielināt tekstu

Lai veidotu un analizētu rīcības modeļus iecietīgākas Latvijas sabiedrības attīstīšanai, vienlaikus izvērtējot labās prakses piemērus iecietības veicināšanai un sniedzot priekšlikumus turpmākajai Latvijas iecietības veicināšanas politikai, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts 27. aprīlī rīko konferenci.

"Konferencē vēlamies apskatīt iecietības reālo situāciju, jo statistikas dati nesniedz visaptverošu ieskatu un situācija ir maz apzināta. Konferencē ir jāizvērtē jautājums - kas un kā izraisa neiecietību un kādas būtu efektīvākās metodes neiecietības novēršanā? Arī vēstules, ko saņēmu no organizācijām un interesentiem, kas pauduši savu viedokli par grozījumu projektu Nacionālajā programmā iecietības veicināšanai, parāda, ka nepieciešama terminu skaidrošana, iecietības veicinošo faktoru apzināšana," uzsver īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns.

Konferencē tiks analizēti iespējamie rīcības modeļi iecietīgākas sabiedrības veidošanai, vienlaikus izvērtējot labās prakses piemērus iecietības veicināšanai sabiedrībā. Tajā tiks apspriesta arī Sekretariāta koordinētā Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2005. – 2009.gadam, kas līdz šim ir vienīgais politikas plānošanas dokuments valstī ar mērķi veidot tolerantu Latvijas sabiedrību, izskaust neiecietību un attīstīt Latvijas daudzkultūru sabiedrību. Konference būs vērsta uz diskusiju par praktiskām lietām, lai rezultātā rastu praktiskus priekšlikumus programmas pilnveidošanai un turpmākajiem aktivitāšu plāniem iecietības jomā.

Konferences laikā plānotas 3 darba grupas, kurās tiks apspriesti sociālie, metodoloģiskie un terminoloģiskie jautājumi. Sociālo jautājumu grupas pārstāvju uzdevums būs noteikt grupas, kas saskaras ar neiecietību, kā arī apspriest neiecietības izpausmes sabiedrībā. Metodoloģijas grupas pārstāvji pārrunās, kā veicināt iecietību un identificēt iecietību/neiecietību. Tāpat tajā tiks pārrunāti neiecietības cēloņi un to veicinātāji. Savukārt terminoloģijas grupa pārrunās problēmas terminu izpratnē, izstrādājot iespējamos risinājumus terminu vienotas izpratnes veicināšanā un konsekventai lietošanai.

Konferencē aicināti uzstāties Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egīls Levits, žurnālists Jānis Domburs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Agita Misāne, pārstāvji no NVO u.c. Konferencē tiks aicināti piedalīties pārstāvji no valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem.
Konferences laikā, apzinot dažādu ekspertu viedokļus un darba grupās pārrunāto, plānots izstrādāt rekomendācijas un konkrētus priekšlikumus Latvijas iecietības politikas pilnveidošanai.

Tuvākajā laikā tiks precizēta konferences darba kārtība un tās dalībnieki.

Uzziņai:
Ministra vēstules par Nacionālās programmas iecietības veicināšanai grozījumu projektu tika izsūtītas 2007.gada 27.februārī visām organizācijām un interesentiem, kas pauduši savu viedokli: LGBT un viņu draugu apvienībai "Mozaīka", LELB arhibīskapam Jānim Vanagam, biedrībai "No Pride", Jānim Kardinālam Pujatam, kā arī biedrībai "Latvijas Nacionālā LGBT organizācija "ILGA Latvija"". Atbildes vēstules ir saņemtas.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Seksuālās minoritātes;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv