Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāts ar NVO pārrunā jautājumus par ziedošanas kultūru Latvijā

Publicēts 2007-03-27 15:19:34

Samazināt palielināt tekstu

Lai pārrunātu jautājumus par filantropijas un ziedošanas kultūru Latvijā, šodien, 27.martā, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns un sekretariāta vadītāja Inga Liepa tikās ar AB.LV Sabiedriskā labuma fonda un fonda "Ziedot" pārstāvjiem.

"Svarīgs mūsu diskusiju jautājums bija par sabiedrības informēšanu attiecībā uz ziedošanas kultūru Latvijā. Šī kultūra vēl nav sasniegusi tādu līmeni, lai mēs ziedošanu uztvertu kā daļu no sabiedrības integrācijas procesa. Ir cilvēki un uzņēmumi, kuri vēlas palīdzēt citiem, taču bieži vien viņiem pietrūkst informācijas un zināšanu, kā to darīt efektīvāk. Ziedošanas kultūras attīstīšanā būtiska loma ir nevalstiskajām organizācijām," norāda ministrs Oskars Kastēns.

Tikšanās laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas starp valsti un NVO labdarības jautājumos. Abas puses apmainījās ar informāciju, kā tiek veicināta pilsoniskās sadarbības stiprināšana. "Svarīgi ir tas, ka valsts un NVO nostāja ir vienota jautājumā, ka valstiski būtu atbalstāmi tie projekti, kas paredz palīdzības lūdzējam iedot makšķeri, nevis zivi," piebilst ministrs O.Kastēns.

Tāpat tikšanās laikā AB.LV Sabiedriskā labuma fonds un fonds "Ziedot" izteica praktiskus priekšlikumus valsts programmas "Pilsoniskā sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009.gads" realizācijā, piemēram, par metodiskas palīdzības NVO sabiedriskā labuma statusa jautājumā, kā arī nepieciešamību izveidot mehānismu, lai nevalstiskās organizācijas konsultētu grāmatvedības jautājumos.

Uzziņai:
Valsts programmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.–2009.gads" mērķis ir panākt tādu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotājiem nav šķēršļu sadarboties savu un sabiedrības jautājumu risināšanā; paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldības, centrālās valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī, kā arī attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Filantropija;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv