Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāts piešķir finansējumu lauku nevalstiskajām organizācijām

Publicēts 2007-12-07 00:52:21

Samazināt palielināt tekstu

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts nolemj atbalstīt 27 nevalstisko organizāciju iesniegtos projektus valsts dotāciju programmā "Lauku NVO atbalsts" par kopējo summu 50 000 latu.

Sekretariāta vadītāja Inga Liepa rīt, 7. decembrī, slēgs līgumus ar konkursā uzvarējušajām NVO. Līgumu parakstīšana notiks Sekretariāta telpās, Blaumaņa ielā 5a, 5.stāvā, plkst. 13.00, Rīgā.
Konkursa "Lauku nevalstisko organizāciju atbalsta programma" mērķis ir atbalstīt reģionu nevalstisko organizāciju projektus, kas veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību visās tās izpausmēs.

Konkursā kopā tika atbalstīti 27 no trešajā kārtā vērtētajiem 57 projektiem. Atbalstīto projektu ietvaros lauku reģionos tiks veiktas dažādas aktivitātes, piemēram, Latgales studentu centrs realizēs projektu "Latgales jaunieši = Latgales nākotne" (piešķirtais atbalsts – 2000 Ls). Savukārt Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs – Dzīvo gudri" realizēs projektu "Glūdas pagasta Zemgales ciemata sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju apmācības interneta izmantošanā" (piešķirtais atbalsts – 2000 Ls). Piešķirtais Sekretariāta finansējums atbalstītajiem projektiem ir 50 000 latu.

Iesniegtajam projektam bija jāatbilst vismaz trim no konkursā izvirzītajiem tematiskajiem virzieniem, piemēram, iedzīvotāju un NVO līdzdalība publiskajā telpā, kas īpaši veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā vai apmācības un motivācija, kā arī NVO attīstības stiprināšana.

Ar konkursa rezultātiem, nolikumu, kritērijiem iespējams iepazīties Sekretariāta mājas lapā www.integracija.gov.lv sadaļā Atbalsts NVO/ Dotācijas Lauku NVO.

Uzziņai:
Projektu konkurss "Lauku NVO atbalsta programma" tiek īstenots, pamatojoties uz Valsts programmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009.gads" izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Konkursam var pieteikties tās NVO, kas reģistrētas Biedrību un nodibinājuma reģistrā, veic darbību vai ir reģistrētas ārpus Rīgas, kā arī projekta mērķa grupas atrodas ārpus Rīgas pilsētas.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv