Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāts sniedz atbalstu čigānu (romu) NVO

Publicēts 2007-08-23 09:26:43

Samazināt palielināt tekstu

Lai atbalstītu aktivitātes, kas ir vērstas uz iecietības veicināšanu un neiecietības izskaušanu attiecībā uz romu (čigānu) kopienu, kā arī tās romu nevalstisko organizāciju (NVO) iniciatīvas, kas vērstas uz etniskās identitātes un kultūras mantojuma attīstību, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts piešķir finansējumu sešām romu un starpetniskajām NVO.

Sekretariāts finansiālu atbalstu piešķīris 12 pieteikumiem no 6 čigānu (romu) un starpetniskajām nevalstiskajām organizācijām ar kopējo summu 4873 Ls. Dotācijas tiek piešķirtas no valsts budžeta valsts programmas "Čigāni (romi) Latvijā 2007.-2009.gads" ietvaros.

Par piešķirto finansējumu NVO plāno īstenot daudz izglītojošus pasākumus, piemēram, Daugavpilī notiks latviešu valodas kursu organizēšana valsts valodas kategorijas iegūšanai; Čigānu tautas dziesmu popularizēšanai, dialoga veicināšanai un uzturēšanai, sadarbības veicināšanai, piedaloties Lietuvas čigānu biedrības "Čigonu Laužas" festivālā Viļņā (Lietuvā) 25.augustā.

Starptautiskais čigānu folkloras festivāls Viļņā notiks jau piekto reizi, kurā piedalīsies vairākas romu mūzikas un deju kolektīvi no Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, Ukrainas, kā arī no Latvijas. Latviju romu kopienu pārstāves romu māksliniecisks kolektīvs "Dželem" no Krāslavas, Dzintars Čīča, pārstāvji no Sporta, kultūras un sabiedrības integrācijas centra "Visbija" un biedrības Latvijas romu apvienība "Nēvo Drom". Pasākums norisināsies Viļņu skolotāju namā.

Finansiālu atbalstu projektiem saņem sešas NVO: Latvijas romu apvienība "Nēvo Drom", Latvijas romu apvienība "Nēvo Drom" Talsu nodaļa, Jēkabpils romu biedrība "Šatra", Sabiles novada nacionālais kultūras centrs, Sporta, kultūras un sabiedrības integrācijas centrs "Visbija" un Čigānu kultūras attīstības centrs.

Uzziņai:
Šogad Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts uzsāk valsts programmas "Čigāni (romi) Latvijā 2007.-2009." īstenošanu. Programmas mērķis ir veicināt romu kopienas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, nodrošinot diskriminācijas apkarošanu un vienādu iespēju nodrošināšanu romu kopienai izglītības, nodarbinātības un cilvēktiesību jomās.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv