Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāts sniedz atbalstu sociālajā jomā strādājošajām NVO

Publicēts 2007-03-20 16:11:12

Samazināt palielināt tekstu

Lai sniegtu finansējumu sociālās integrācijas jomā strādājošajām NVO šodien, 20.martā, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts parakstīja budžeta dotācijas līgumus ar projektu konkursā "Atbalsts sociālās integrācijas NVO un uzdevumu deleģēšana NVO" atbalstītajām NVO par kopējo summu 26000 Ls.

Atbalstu guva 14 projekti, kas lielākoties ir vērsti uz invalīdu integrāciju sabiedrībā.

"Šī konkursa rezultātā tiks realizētas nevalstisko organizāciju ieceres, kas vērstas uz cilvēku ar īpašām vajadzībām pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, palīdzību krīzes situācijās nonākušajiem un būtiskas visiem, kas vēlas dzīvot saliedētā un humānā sabiedrībā," uzsvēra Sekretariāta vadītāja Inga Liepa.

Dotāciju konkurss "Atbalsts sociālās integrācijas NVO un uzdevumu deleģēšana NVO" notiek jau trešo reizi, un tā ietvaros tiks finansēti dažādi projekti, piemēram, fonds "Ziedot" realizēs sociālo kampaņu "Vai Tu viņus redzi?", pievēršot sabiedrības uzmanību sociāli jūtīgām tēmām un aicinot ziedot labdarības projektiem. Savukārt biedrība "Latgales vārti" realizēs invalīdu un jauniešu sadarbībā tapušo foto mākslas plenēru un radošo darbu izstādes.

Atbalstīto projektu īstenotāji ir no Rīgas un Rīgas rajona (8 projekti), Liepājas (2 projekti), Saldus (1 projekts), Līvāniem (2 projekti) un Jēkabpils (1 projekts). Dotācijas piešķirtas – biedrībai "Puķuzirnis Z", Liepājas Neredzīgo biedrībai, Liepājas Nevalstisko organizāciju atbalsta centram, biedrībai IMKA Latvija, Nevalstisko organizāciju apvienībai "Jēkabpils NVO atbalsta centrs", biedrībai "Latgales vārti", Latvijas Neredzīgo biedrībai, Vieglās valodas aģentūrai, Māmiņu ātrās reaģēšanas vienībai, Latvijas multiplās sklerozes asociācijai, fondam "ziedot.lv", Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai "Notici sev" un biedrībai "Rīgas Šri Činmoja centrs".

Dotāciju konkursa "Atbalsts sociālās integrācijas NVO un uzdevumu deleģēšana NVO" mērķis ir sniegt atbalstu NVO, sekmējot sociālo integrāciju un sabiedrības informēšanu par integrācijas aktivitātēm sociālajā jomā. Konkursa uzdevumi ir sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām līdzdalību sabiedrībā un pilsoniskas sabiedrības attīstībā, atbalstīt iniciatīvas, kas paplašina iedzīvotāju grupu iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, veicināt daudzpusīgas sadarbības attīstību, kā arī izglītot sabiedrību par sociālās integrācijas jautājumiem, mazinot aizspriedumus un stereotipus.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Nevalstiskās organizācijas; Sociālā integrācija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv