Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāts uzsāk sabiedrisko apspriešanu par Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2008. – 2018. gadam projektu

Publicēts 2007-09-29 14:23:39

Samazināt palielināt tekstu

Lai stiprinātu demokrātisku, iekļaujošu un pilsonisku sabiedrību, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts ir sagatavojis Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2008. – 2018. gadam projektu, ko nodod sabiedriskajai apspriešanai.

Esošais pamatnostādņu projekts nosaka divus rīcības virzienus - iekļaujošas sabiedrības veidošanu un demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu. Pamatnostādņu projekts, piemēram, paredz pilnveidot Valsts valodas politiku un izstrādāt un ieviest mazākumtautību atbalsta valsts programmu.

Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnēs tiek sniegts ieskats Latvijas sabiedrības dažādībā un konstatēts, ka pašreizējā sabiedrības attīstības posmā dažādība bieži vien kļūst par sociālās atstumtības riska faktoru. Tāpat, analizējot pašreizējo situāciju, tiek secināts, ka sabiedrībā pastāv trīs būtiskas plaisas - plaisa starp valsts varu un sabiedrību, sociāli ekonomiskā un reģionālā plaisa un komunikāciju plaisa, kas noved pie dalītas informācijas un socializācijas telpas.

Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošana ir noteikta visos valsts pārvaldes līmeņos.

Sekretariāts aicina līdz šī gada 25. oktobrim iepazīties ar dokumenta projektu un izteikt savu viedokli, vērtējumu, kā arī priekšlikumus dokumenta papildināšanai. Projekts pieejams Sekretariāta mājas lapā www.integracija.gov.lv zem sadaļas – Aktualitātes. Savu viedokli vai priekšlikumus var izteikt mājas lapā komentāru sadaļā vai sūtot tos uz e – pastu: [email protected].

Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes ir sabiedrības integrācijas jomas jumta dokuments, kura mērķis ir noteikt un koordinēt valsts politiku sabiedrības integrācijas īstenošanā.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv