Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Sekretariāts veic aptauju par dubultpilsonības jautājumu starp latviešu diasporas nevalstiskajām organizācijām

Publicēts 2007-07-26 08:15:11

Samazināt palielināt tekstu

Lai veicinātu ārvalstīs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju tiesisko saikni ar valsti saglabāšanu un uzturēšanu, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns atbalsta dubultpilsonības pieļaujamības subjektu loka paplašināšanu. Šāds priekšlikums jau ir iestrādāts darba grupas par izceļojošo iedzīvotāju atgriešanu Latvijā sagatavotajā ziņojumā.

Dubultpilsonības pieļaujamības subjektu loka paplašināšana paredz piešķirt Latvijas pilsonību tiem ārpus valsts dzimušajiem bērniem, kuriem viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis.

"Sekretariāta ierosinātais jautājums par dubultpilsonības piešķiršanu ārvalstīs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju dzimušajiem bērniem ir sabiedrībā sadzirdēts. Es domāju, ka šī ierosinājuma īstenošana veicinās saiknes saglabāšanu ar dzimteni, stimulējot ārvalstīs dzīvojošo aktīvāku iesaistīšanos Latvijā notiekošajos procesos un viņu atgriešanos Latvijā," uzsver O.Kastēns.

Arī valdības deklarācija paredz "veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu un Latvijas iedzīvotāju atgriešanos un reintegrēšanos Latvijas sabiedrībā, izskatīt dubultpilsonības institūta atjaunošanas aspektus un iespējas".

Latvijas pilsonību jaundzimušais, kuram vismaz viens vecāks ir Latvijas pilsonis, jau šobrīd var saņemt Īrijā vai jebkurā citā ES dalībvalstī un vienlaicīgi būt vēl kādas valsts pilsonis. Taču saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, personai, kura tiek uzņemta Latvijas pilsonībā nedrīkst izveidoties dubultā pilsonība.

Ministrs norāda, ka pēc ziņojuma izskatīšanas valdībā, Sekretariāts ir gatavs izveidot darba grupu, kas izstrādātu iespējamos grozījumus Pilsonības likumā. Šis jautājums ir ļoti diskutabls, tā apspriešanā ir jābūt iesaistītām atbildīgajām ministrijām un valsts institūcijām.

Arī Pasaules brīvo latviešu apvienība vairākkārtīgi ir uzsvērusi, ka "neviens vairs nevar iegūt Latvijas pilsonību, neatsakoties no esošās", 2006. gada nogalē pat pieņemot rezolūciju. Lai iegūtu latviešu diasporas nevalstisko organizāciju viedokli par dubultpilsonības jautājumu, vakar tika izsūtīta aptaujas anketa, kuras rezultāti tiks apkopoti līdz 1.augustam.

Uzziņai
Darba grupu par izceļojošo iedzīvotāju atgriešanu Latvijā izveidoja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, un tās uzdevums ir sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā informatīvu ziņojumu ar konkrētu rīcības plānu, lai veicinātu izceļojušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā. Šobrīd notiek saskaņošanas process ar atbildīgajām institūcijām par ziņojumā iekļautajiem pasākumiem.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Oskars Kastēns; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv