Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Seminārs mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām par valsts finansējuma piesaisti un apguvi

Publicēts 2007-03-02 11:18:38

Samazināt palielināt tekstu

Rīt, 3.martā, Rīgā, Blaumaņa ielā 5a, 5.stāvā, plkst.11.00, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts rīko semināru "Valsts finansiālais atbalsts mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām. 2006.gada rezultāti, 2007.gada jauninājumi", kurā mazākumtautību NVO informēs par aktualitātēm valsts finansējuma piešķiršanā un administrēšanā.

Viens no Sekretariāta darbības virzieniem ir valsts atbalsta nodrošināšana mazākumtautību (turpmāk tekstā – MT) nevalstiskajām organizācijām.

Semināra galvenais mērķis ir palielināt MT nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, spēju piesaistīt, administrēt un kvalitatīvi atskaitīties par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Seminārā tiks prezentēti 2006.gada rezultāti - panākumu un problēmu analīze.

Tāpat seminārā tiks pievērsta uzmanība izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirti un kontrolēti dotāciju līdzekļi no valsts budžeta MT nevalstiskajām organizācijām, nepilnībām, trūkumiem un kļūdām, kas pieļautas organizāciju iesniegtajos pieteikumos valsts finansiālā atbalsta saņemšanai, kā arī gada plānu izstrādes kvalitātei un cenu aptaujas procedūras vadīšanai. Papildus tiks sniegta informācija par jaunajām Valsts ieņēmumu dienesta prasībām, gada bilances sastādīšanu un atskaitīšanos.

Semināra programma:

11.00 – 11.05 Semināra atklāšana. Inga Liepa, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja
11.05 – 11.25 Aleksandra Rostovceva, Mazākumtautību lietu departamenta vecākā referente - par 2006. gada rezultātiem, panākumiem un problēmu analīzi
11.25 – 11.40 Irina Vinnika, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja vietniece etnopolitikas jautājumos, Mazākumtautību lietu departamenta direktore – par publisko iepirkumu likuma prasībām un iepirkuma procedūrām
11.40 - 12.00 Vera Zubova, biedrība "Pilsonība, Izglītība, Kultūra" – par jaunajām Valsts ieņēmumu dienesta prasībām gada bilances sastādīšanā
12.00 – 12.30 Ukrainas autentiskās dziedāšanas ansamblis "Božiči"
12.30 – 13.00 Kafijas pauze
13.00 – 13.10 Biruta Luika, Latvijas Olimpiskā Akadēmija. Informācija par Latvijas mazākumtautību bērnu un jauniešu Sporta svētkiem


www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.





Atslēgvārdi: Nevalstiskās organizācijas; Mazākumtautības;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv