Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

Seminārs par ilgtspējīga tūrisma attīstība Centrālajā un Austrumeiropā

Publicēts 2007-03-09 12:06:21

Samazināt palielināt tekstu

No 27.februāra līdz 1.martam Viļņā notika ANO Pasaules tūrisma organizācijas un Lietuvas valsts tūrisma departamenta rīkotais starptautiskais seminārs "Ilgtspējīga tūrisma attīstība Centrālajā un Austrumeiropā". Seminārā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no 19 valstīm.

Semināra trīs darba sesijās tika prezentētas ilgtspējīga tūrisma attīstības aktualitātes un problēmas piekrastes reģionos, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un kultūrvēsturiskās vietās. Tika prezentēti labās prakses piemēri un pieredze ilgtspējīga tūrisma plānošanā un nodrošināšanā Lietuvā, Horvātijā, Bulgārijā, Rumānijā un Austrijā.

Būtiskākie jautājumi, kas tika aplūkoti – piekrastes teritoriju īsā sezonalitāte un tūrisma ietekme uz vides kvalitāti, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju menedžments un vides aizsardzības nodrošināšana, vienlaicīgi nodrošinot arī tūrisma attīstību, apmeklētāju plūsmu regulēšana kultūrvēsturiskās vietās.

Ekonomikas ministrijas Tūrisma nodaļās vadītāja Aira Andriksone informēja semināra dalībniekus par Baltijas jūras reģiona Baltic 21 Tūrisma sektora iniciatīvām ilgtspējīga tūrisma attīstībā, kā arī prezentēja BSR Interreg IIIB projekta "AGORA – ilgtspējīga tūrisma attīstības tīkls Baltijas jūras reģionā" sasniegtos nozīmīgākos rezultātus – projektu ilgtspējības pārbaude (Sustainability check), projektu datu bāze - YepaT (www.yepat.info) un topošo Baltijas jūras reģiona tūrisma attīstības stratēģiju (Strategy Concept). Ekonomikas ministrija ir viens no 44 partneriem minētājā projektā.

Balstoties uz Baltic 21 Tūrisma uzdevumu vienības un projekta AGORA ietvaros izteiktajām idejām, Baltijas jūras reģions Eiropā varētu veikt pilot-reģiona funkcijas, demonstrējot ilgtspējīga tūrisma attīstības labās prakses piemērus, kā arī kalpot kā "inkubators" jeb testa reģions dažādu ilgtspējīga tūrisma attīstības instrumentu un mehānismu ieviešanai un pārbaudei.

ANO Pasaules tūrisma organizācijas un Eiropas Komisijas eksperts R.Denmans iepazīstināja ar EK Ilgtspējīga Tūrisma grupas izstrādāto gala ziņojumu "Rīcības ilgtspējīgākam tūrismam Eiropā". ES ilgtspējīga tūrisma attīstībā ir noteikti trīs galvenie mērķi: ekonomiskā labklājība, sociālais taisnīgums un vienlīdzība, vides aizsardzība. Minētais ziņojums būs pamats Eiropas Komisijas paziņojumam par turpmāko politiku ilgtspējīga tūrisma attīstībai Eiropā.

Tuvākā laikā plānota ziņojuma sabiedriskā apspriešana internetā. Ziņojums pieejams Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/enterprise/....

Semināra laikā tika uzsvērts, ka jebkurš tūrisma veids var būt ilgtspējīgs. Lai nodrošinātu ilgtspējīga tūrisma attīstību nepieciešama atbilstoša plānošana un visu ieinteresēto pušu un dažādo nozaru (piemēram, ekonomikas, transporta, vides, kultūras, izglītības) savstarpēja sadarbība un koordinācija.

Semināra prezentācijas, secinājumi un rekomendācijas ilgtspējīga tūrisma attīstības nodrošināšanai būs pieejami ANO Pasaules tūrisma organizācijas mājas lapā: http://www.unwto.org .

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: AGORA;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv