Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Šodien Cēsīs paraksta līgumu par ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvi un rekonstrukciju

Publicēts 2009-06-25 12:11:53

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 2009.gada 25.jūnijā Cēsu pilsētas SIA „Vinda” parakstīs pirmo no trijiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves līgumiem projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/002 ietvaros.

Būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Pirtsupītes rajonā, Dzilnas ielas rajonā, Zaļās ielas rajonā, Viestura ielā, Bērzaines ielā, Birzes-Akmens ielās, Vienības laukumā, Piebalgas ielā, Mednieku ielā, Medņu ielā, Vaives ielas rajonā un Zvaigžņu ielā” tiks noslēgts ar SIA „Būve Wood Line”. Līguma kopējā summa ir 537,8 tūkstoši latu.

Projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” galvenais mērķis ir vides kvalitātes saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana. Tā rezultātā pieeja kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiks nodrošināta 95% Cēsu pilsētas iedzīvotāju. Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 6,8 miljonus latu. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma saņēmējs ir Cēsu pilsētas SIA „Vinda”. Latvijas Republikas Vides ministrija nodrošina projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību.

Jau ziņots, ka 2008.gada 22.oktobrī starp Vides ministriju un Cēsu pilsētas SIA „Vinda” tika noslēgts civiltiesiskais līgums par projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” īstenošanu 2007. - 2013.gada Eiropas Savienības plānošanas perioda ietvaros. Projektu īstenos ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, un tā kopējās izmaksas ir gandrīz septiņi miljoni latu.

Papildu informācija

Aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, kā arī sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” finansējuma saņēmējs ir Cēsu pašvaldības SIA „Vinda”. Projektam pieejamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 4 318 689,31 LVL, valsts budžeta finansējums ir 715 627,29 LVL.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” galvenais darbības virziens ir dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana Cēsu pilsētā un Priekuļu pagasta Jāņmuižā. Sabiedrības 100% īpašnieks ir Cēsu pilsētas dome, kura ir pilnvarojusi kapitāla daļas turētāja pārstāvi.

SIA „Vinda” sniedz sekojošus pakalpojumus:
• Kanalizācijas tīklu tīrīšanu ar hidrodinamisko mašīnu, iespējama ari sakņu izgriešana no kanalizācijas vadiem.
• Ūdensvada tīklu skalošanu ar gaisa - ūdens metodi.
• Pievienošanos ūdensvadam bez ūdens padeves atslēguma.
• Dažādus specifiskus mērījumus (plūsmas mērīšana, noplūžu meklēšana, metāla vāku un cauruļvadu meklēšana).
• Ūdensvadu, kanalizācijas vadu remontu un ierīkošanu.
• Mehānismu nomu (asfalta zāģi, grunts blieti u. c.)
• Konsultācijas par ūdens apgādi un kanalizāciju.

Jāpiemin, ka 2009.gadā valsts monitoringa ietvaros veikta dzeramā ūdens paraugu atlase un testēšana, rezultāti apliecina, ka ūdens paraugu ņemšanas vietās (Cēsu pilsētā un Jāņmuižā), kur ūdensapgādi nodrošina Cēsu pašvaldības SIA „VINDA”, konstatēts kvalitātes kritērijiem atbilstošs dzeramais ūdens.

www.vinda.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: VINDA, SIA;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv