Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Šovasar Jūrmalā uzsāks sociālās mājas būvniecību Līču ielā 2

Publicēts 2009-07-04 19:54:10

Samazināt palielināt tekstu

02.07.2009

2009.gada 25.jūnija kārtējā sēdē Jūrmalas pilsētas domes deputāti ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja līguma slēgšanu ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „RE & RE” par mazstāvu daudzdzīvokļu namu Līču ielā 2 būvniecību.

Trīspusējais būvniecības līgums starp Jūrmalas pilsētas domi, P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” un SIA „RE & RE” paredz, ka būvnieks SIA „Re & RE” apņemas veikt trīs mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar 65 dzīvokļiem būvdarbus uz zemesgabala Līču ielā 2, Slokā. Būvdarbu izpildes termiņš ir deviņi mēneši no brīža, kad ir saņemta būvatļauja un kad zemesgabals ar pieņemšanas-nodošanas aktu ir nodots būvnieku rīcībā. Būvniecības līguma kopējā summa ir 2 107 339,11 lati, tai skaitā 21% PVN 365 736,54 lati. Būvniecības summā ietvertas pilnīgi visas paredzamās būvniecības izmaksas, to skaitā ēku būvniecība, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, būvuzrauga un autoruzrauga darba apmaksa, ielu un ceļu sakārtošana, 5% liela rezerve iespējamo papildus darbu veikšanai, kā arī kredīta piesaistes izmaksas.

Par būvdarbiem pašvaldības SIA „Jūrmalas attīstības projekti” ar SIA „RE & RE” norēķināsies ar no Jūrmalas pilsētas domes saņemtajiem līdzekļiem astoņu gadu laikā saskaņā ar maksājumu grafiku, turklāt pirmo iemaksu veicot 30 dienu laikā pēc tam, kad objekta būvniecība būs pabeigta un tas tiks nodots ekspluatācijā. 

„Jūrmalai, tāpat kā citām Latvijas lielajām pašvaldībām, nākas risināt ļoti smagu problēmu –dzīvokļu rinda, jo pašvaldībai saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām” ir uzlikts par pienākumu nodrošināt ar dzīvojamo platību vairākas sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas,” stāsta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Ģirts Trencis. „Esmu gandarīts, ka projekts par sociālo māju būvniecību beidzot nonācis pie celtniecības uzsākšanas. Jūrmalniekiem jau nākamgad ir jāsaņem pašvaldības solītie mājokļi. Ir svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt projekta realizāciju, kas, īstenojot to šī brīža ekonomiskajā situācijā, ilgtermiņā pašvaldībai būs ļoti izdevīgi, ko parādīja jau iepirkuma konkursa rezultāti.”

Uz Jūrmalas pašvaldības palīdzību dzīvesvietas problēmu risināšanā šobrīd rindā gaida 630 jūrmalnieku ģimenes jeb vairāk nekā 1 000 jūrmalnieku. Pašvaldības mājokļu attīstības programmas mērķis ir līdz 2011.gada beigām nodrošināt vismaz 500 jūrmalnieku ģimenes, kurām ir nepieciešama palīdzība mājokļu jautājuma risināšanā, ar mūsdienu prasībām atbilstošiem dzīvokļiem.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Jūrmala;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv