Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Veselība un skaistumkopšana

Starptautiska projekta "Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem un pārejas grupām" pārstāvji atzinīgi vērtē Latvijas veikumu HIV/AI

Publicēts 2008-05-14 17:57:19

Samazināt palielināt tekstu

17. – 18. aprīlī Rīgā notika projektā "Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem un pārejas grupām (ENCAP)" iesaistīto pārstāvju tikšanās, lai izvērtētu projektā paveikto un iepazītos ar Latvijas pieredzi HIV profilakses darba organizēšanā.

Dažādu institūciju pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Bulgārijas (projekta starpnacionālā darba grupa) apmeklēja divus tā saucamos "zema sliekšņa" HIV profilakses centrus Rīgā, Rīgas Narkoloģijas un Psihiatrijas centru, rehabilitācijas centru "Deitops" un Olaines cietumu.

Olaines cietuma slimnīca, kura ir atzīta par vismodernāk aprīkoto cietuma slimnīcu Baltijas valstīs, atstāja vislielāko iespaidu uz Starpnacionālās grupas pārstāvjiem. Igaunijas Tartu cietuma sociālā darbiniece Helēna Talli, salīdzinot Tartu cietuma slimnīcu ar Olaines cietuma slimnīcu, Latvijā redzēto uzteica gan par moderno aparatūru, gan plašajām un gaišajām telpām, gan salīdzinoši lielo medicīnas darbinieku skaitu uz 1 ieslodzīto "Latvija ir labs piemērs kaimiņvalstīm, kā strādāt, lai mazinātu infekcijas slimību izplatību ieslodzīto vidū," teica H.Talli.

Vēl atzinīgi tika novērtēta Latvijas HIV profilakses tīkla vadības (menedžmenta) sistēma, kas ietver ciešu sadarbību starp valsti, ko pārstāv Sabiedrības veselības aģentūra, un pašvaldībām. Savstarpēji noslēgtie Sadarbības līgumi nosaka pušu saistības un apņemšanos uzturēt HIV profilakses kabinetus ilglaicīgā periodā, elektroniskā datu uzskaites vienotā sistēma atvieglo datu par HIV profilakses programmu datu vākšanu, apkopošanu un analīzi.

Tikšanās laikā projekta dalībnieki diskutēja arī par ielu darba drošāku organizēšanu, brīvprātīgo piesaisti, efektīvu rehabilitāciju atkarīgajiem pusaudžiem, datu vākšanas unificēšanu valsts un starpvalstu līmenī.

www.sva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Sabiedrības veselības aģentūra;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv