Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Enerģētika

Strods: biodegvielas patēriņš pieaugs līdz ar sabiedrības informētību

Publicēts 2007-03-14 17:28:35

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 14. martā, Ekonomikas ministrijā notika Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes pirmā sēde. Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par situāciju biodegvielas ražošanā, normatīvo aktu pilnveidošanu un sabiedrības informēšanas pasākumiem.

Ekonomikas ministrs Jurijs Strods, aicināja iesaistītās puses būt aktīviem informējot sabiedrību par biodegvielas īpašībām un tās izmantošanas iespējām. Eiropas Savienībā noteikts mērķis, ka 2020. gadā biodegvielai jāsasniedz 10% no kopējā tirgū realizētā degvielas apjoma. Lai Latvija sasniegtu šo mērķi, nepieciešams sakārtot iekšējo tirgu un informēt sabiedrību par biodegvielas priekšrocībām.

Nolūkā veicināt biodegvielas nozares attīstību ir izstrādāts likumdošanas ietvars, kas regulē biodegvielas ražošanas un kvalitātes prasības, kā arī paredz valsts atbalstu un nodokļu atvieglojumus biodegvielas ražotājiem.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Anrijs Matīss informēja, ka šobrīd notiek darbs pie likumdošanas ietvara papildināšanas, iestrādājot noteikumos par biodegvielas kvalitātes prasībām nosacījumus attiecībā uz augu eļļas, E 85 biodegvielas un biogāzes izmantošanu transportā. Attiecībā uz šiem noteikumiem, ministrija aicina padomes biedrus sniegt priekšlikumus.

Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktore Helma Jirgena informēja, ka, līdz ar jaunu ražotņu atvēršanu, 2008. gadā būtiski pieaugs biodegvielas ražošanas apjomi. 2006. gadā tika saražotas 16500 tonnas biodegvielas, plānots, ka šogad tiks saražotas 27500 tonnas. Bet 2008. gadā apjoms daudzkārt pieaugs, sasniedzot 246500 tonnas. Šogad no 10-12. maijam notiks starptautiska konference par atjaunojamās enerģijas nākotnes perspektīvām Baltijas reģionā.

Ir izdoti vairāki speciālistiem noderīgi Ekonomikas ministrijas pētījumi "Ekonomiskais vērtējums par Vācijas pieredzi rapša eļļas degvielas un biodīzeļdegvielas pielietošanas lietderību Latvijas apstākļos", "Par bioetanola pielietošanas iespēju paplašināšanu transportā" un pētījums "Par biodīzeļdegvielas kvalitāti, lai tuvinātu biodīzeļdegvielas īpašību kopumu fosilās dīzeļdegvielas īpašībām".

Plašākas sabiedrības informēšanai ir izgatavoti bukleti "Kas jāzina biodīzeļdegvielas lietotājam?" un "Kas jāzina E85 biodegvielas lietotājam? Ar visiem materiāliem var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā www.em.gov.lv .

Ņemot vērā to, ka biodegvielas izplatības veicināšanai ir nepieciešams uzlabot biodegvielas kvalitātes rādītājus un kontroles sistēmu, ministrija šogad veiks tirgus analīzi par biodīzeļdegvielas kvalitāti degvielas uzpildes stacijās un ražošanas uzņēmumos. Par tirgus analīzes rezultātiem tiks informēti patērētāji.

Tāpat sēdē tiks pārrunāti jautājumi par Ministru kabinetā 2003.gada 19.decembrī apstiprinātās Programmas "Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003 – 2010) aktualizēšanu, paplašinot atbalstāmo biodegvielas veidu sarakstu. Tika arī apspriesti Latvijas Biodegvielu asociācijas un Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības, kā arī citu padomes locekļu izteiktie priekšlikumi biodegvielas ražošanas un pielietošanas paplašināšanai. Padomes biedri nolēma veidot darba grupu. Priekšlikumi par darba grupā skatāmajiem jautājumiem tiek gaidīti divu nedēļu laikā.

Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes mērķis ir koordinēt Biodegvielas likuma īstenošanā iesaistīto institūciju darbu. Padomes uzdevums ir analizēt biodegvielas nozares stāvokli valstī, izstrādāt ieteikumus par biodegvielas nozares attīstību, sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus par normatīvo aktu projektiem un politikas dokumentiem. Padomes sastāvā ir pārstāvji no iesaistītajām ministrijām, nevalstiskajām organizācijām un augstskolām. Padomes priekšsēdētājs ir ekonomikas ministrs.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Biodegviela;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv