Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

Strods: jāizmanto festivāla "Francijas pavasaris" sniegtās iespējas

Publicēts 2007-03-14 17:19:26

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 14.martā, Ekonomikas ministrijā notika Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēde. Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par pētījuma "Tūristu gidu profesijas reglamentējuma ieviešana Latvijā" rezultātiem, Tūrisma attīstības valsts aģentūras darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam projektu un darba plānu 2007.gadam. Tāpat tika skatītas Ekonomikas ministrijas aktualitātes tūrisma jomā un sniegta informācija par tūrisma aktualitātēm Eiropas Savienībā un Eiropas Komisijas pilotprojekta "Eiropas izcilākie tūristu galamērķi" īstenošanu Latvijā.

Uzrunājot klātesošos, ekonomikas ministrs Jurijs Strods pauda gandarījumu par tūrisma nozares straujo attīstību, kas izpaužas gan ārvalstu ceļotāju skaita pieaugumā, gan nozares īpatsvara pieaugumā valsts ekonomikā. Lai nodrošinātu tālāku attīstību, jāpalielina tūristu uzturēšanās ilgums, tāpēc jāorientējas uz vēl neuzrunātām mērķauditorijām. Apmeklējot Starptautisko tūrisma gadatirgu Berlīnē, ministrs ir guvis pārliecību par iespējām piesaistīt vairāk tūristu no Vācijas. Tāpat jāizmanto Latvijā notiekošie liela mēroga pasākumi - šeit ministrs uzsvēra gaidāmā festivāla "Francijas pavasaris Latvijā" nozīmi. Festivālā plānota plaša kultūras un ekonomiskā programma, kuras norises aptvers ne tikai Rīgu, bet arī citas Latvijas pilsētas. Programmā paredzēti vairāk nekā 200 pasākumi, kas sekmēs Latvijai piesaistīt vairāk Francijas uzņēmēju un tūristu.

Padomes sēdes laikā tika prezentēts Ekonomikas ministrijas pasūtītais pētījums "Tūristu gidu profesijas reglamentējuma ieviešana Latvijā", kas tiks izmantots, lai apkopotu informāciju par esošo situāciju, veiktu analīzi un izstrādātu priekšlikumus par gidu profesijas reglamentējuma ieviešanu.

Informējot par Tūrisma attīstības valsts aģentūras darbības stratēģijas projektu 2007.-2009. gadam, tika uzsvērti būtiskākie aģentūras darbības virzieni - sekmēt kvalitatīvu tūrisma infrastruktūras attīstību un attīstīt vienotu tūrisma sistēmu, veicināt Latvijas atpazīstamību, veikt mārketinga pētījumus, uzlabot tūrisma pakalpojumu kvalitāti un veicināt valsts un privātā sektora sadarbību.

Ar tūrisma nozares profesionāļiem tika pārrunāta arī pilotprojekta–konkursa "Eiropas izcilākie tūristu galamērķi" īstenošana. Projekta mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas tūristu galamērķu daudzveidībai, to atšķirīgajām un kopīgajām vērtībām, un veicināt tādu galamērķu attīstību, kuros ekonomiskā izaugsme tiek sasniegta, nodrošinot tūrisma sociālo, kultūras un vides ilgtspējību. Ekonomikas ministrija 2006.gada oktobrī pieteica Latvijas dalību izsludinātajā konkursā, bet tagad jau ir zināms, ka Latvija ir kvalificēta dalībai konkursa 2.kārtā.

Kā zināms, Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kura veicina tūrisma politikas īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, privātā sektora un sabiedrisko organizāciju sadarbību. Padomes galvenās funkcijas ir saskaņot tūrisma politikas īstenošanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju, privātā sektora un nevalstiskā sektora intereses un darbību, veicināt tūrisma nozares integrāciju valsts sociāli ekonomiskās attīstības procesā, atbalstīt Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu mārketinga pasākumus Latvijā un ārvalstīs, kā arī izskatīt citus aktuālus ar tūrisma nozares attīstību saistītus jautājumus.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Francijas pavasaris;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv