Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

Studenti pauž neapmierinātību par valdības lēmumu atcelt sabiedriskā transporta braukšanas maksu atvieglojumus

Publicēts 2009-08-05 12:57:06

Samazināt palielināt tekstu

Ministru Kabinets ir pieņēmis lēmumu samazināt pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajam transportam. Šī lēmuma rezultātā vairākas sociāli neaizsargātas grupas, tajā skaitā skolēni un studenti, turpmāk nesaņems transporta atvieglojumus, kas sabiedriskā transporta kartiņas izdevumus mēnesī palielinās divas reizes. Latvijas Studentu apvienība pauž neapmierinātību par to, kā šis lēmums ticis pieņemts un kādu ietekmi tas var atstāt.

4. augustā Ministru Kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti jauni MK noteikumi „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”, kuros paredzēts, ka turpmāk tiesības saņemt atvieglojumus sabiedriskajā transportā reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos tiks piešķirtas sešām pasažieru kategorijām līdzšinējo vienpadsmit vietā.

Šo MK noteikumu pieņemšanas rezultātā tiesības saņemt maksas atvieglojumus tiek atņemtas arī augstākās izglītības iestādēs studējošajiem. Šāds MK noteikumu pieņemšanas veids, kas pēdējā laikā jau ir kļuvis par ierastu MK rīcību, Latvijas Studentu apvienībai rada sašutumu un neizpratni. Konsultācijas tika veiktas tikai ar tiem sociālajiem partneriem, kas MK noteikumus atbalsta, bet netika veiktas ar tādu lielu sociālo grupu, kā piemēram, skolēnu un studentu, interešu un tiesību aizstāvības organizācijām.

MK noteikumu anotācijā ir minēts, ka šīs izmaiņas ietekmēs tādas sabiedrības grupas kā bērni no 7 līdz 10 gadiem, vispārējo izglītības iestāžu klātienē izglītojamie, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie, tomēr ne ar vienu organizāciju, kas pārstāv šo grupu intereses, konsultācijas netika veiktas.

Šobrīd spēkā vēl joprojām ir pašvaldību lēmumi par transporta maksas atvieglojumiem, un, cerams, ka pašvaldības iepriekš pieņemtos lēmumus negrozīs, jo tas būtu liels trieciens gan studentiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Atceļot braukšanas maksas atvieglojumus, piemēram, Rīgā, studējošajam sabiedriskā transporta mēnešbiļete diviem transporta veidiem mēnesī izmaksātu 28,50 LVL iepriekšējo 14,30 LVL vietā.

Šāds valdības lēmums līdzās citiem pēdējā laikā pieņemtajiem lēmumiem turpina viest vēl lielāku pārliecību par to, ka valdība, nevērtējot, kam finansiālā palīdzība ir visvairāk nepieciešama, turpina samazināt līdzekļus sociāli neaizsargātākajām grupām. Šāda valdības attieksme var izraisīt smagas sekas jau tuvākajā nākotnē.

Latvijas Studentu apvienība uzskata, ka šāda MK lēmumu pieņemšanas kārtība ir pilnībā neatbalstāma. Neiesaistot valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanā visas ar lēmumu saistītās interešu grupas, zūd uzticība MK lēmumu pārdomātībai un konkrētam, strukturētam valdības plānam turpmākai valsts attīstībai. Latvijas Studentu apvienība ir gatava spert radikālus soļus šādas valdības rīcības rezultātā, lai aizstāvētu studējošo un ikviena Latvijas iedzīvotāja tiesības.

Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Studentu apvienība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv