Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bankas, kredīti un līzings

Studiju kredītiem ar Valsts galvojumu - mainīgā % likme!?

Publicēts 2009-08-13 17:03:52

Samazināt palielināt tekstu

Latvijas Studentu apvienības organizētā Reflektantu informatīvā kampaņa “Augstskolu anatomija`09” nu jau norisinās gandrīz mēnesi. Jau iepriekš Latvijas Studentu apvienība uzsvērusi jautājumu par studiju kredītiem nozīmīgumu studentu acīs. Taču aizvien vairāk zvanu no esošajiem studentiem un viņu vecākiem norāda, ka, parakstot līgumu par Valsts galvoto studiju kredītu, viņi nav skaidri sapratuši, kā dažādos gadījumos notiks kredīta atmaksa, kas vēlāk rada nepatīkamus pārsteigumus.

Ik gadu Valsts izsludina pieteikšanos bankām uz Valsts galvotā studiju kredīta izsniegšanu. Pēdējo gadu laikā Valsts galvoto studiju, kā arī studējošā kredītu ir izsniegušas Swedbank, Parex banka un SEB banka. Valsts galvotais  studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai, savukārt studējošā kredīts – ikmēneša izdevumu segšanai. Studenti, piesakoties studiju kredītiem ar Valsts galvojumu, tiek informēti, ka procentu likme gadā ir 5%, kurus students kopā ar pamatsummu uzsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc augstskolas absolvēšanas. Studiju kredīts ar Valsts galvojumu šķiet kā visērtākais risinājums studiju maksas segšanai, un tomēr ne vienmēr studenti uzklausa, dzird un zina visu svarīgo informāciju, kas saistās ar studiju kredīta atmaksu.

Latvijas Studentu apvienība vēlas vērst topošo un esošo studentu uzmanību uz  gadījumiem, kuros students ir studiju kredīta ar Valsts galvojumu ņēmējs un jebkādu iemeslu dēļ pārtrauc studijas. Šajā gadījumā studentam studiju kredīts ar Valsts galvojumu ir jāsāk atmaksāt ar 3. mēnesi pēc studiju pārtraukšanas, turklāt procentu likme mainās. Pārtraucot studijas, students “zaudē Valsts galvojumu” šim kredītam. Procentu likme par izsniegto studiju kredīta summu tiek aprēķināta, ņemot vērā konkrētā  gada (kurā students pieteicies studiju kredītam) bankas izsludināto procentu likmi, kas ir ~ 5%, summējot to ar Valsts kases aprēķināto sešu mēnešu RIGIBOR likmi, kas ir mainīga (tā tiek aprēķināta divreiz gadā – uz 01.janvāri un 01.jūliju). Šīs likmes sasummējot uz pašreizējo brīdi – 11.08.09 - tā būtu ~25%.

Lai nerastos nepatīkami pārsteigumi, Latvijas Studentu apvienība aicina studentus:
• Būt piesardzīgiem studiju kredīta izvēlē;
• Pārdomāt savas iespējas, ņemot studiju kredītus;
• Iepazīties ar visu iespējamo informāciju par izvēlēto studiju kredītu;
• Kā arī rūpīgi pārlasīt līgumu, kas tiek slēgts bankā.

Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu  kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un  starptautiskā mērogā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Studentu apvienība; Studiju kredīti;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv