Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš: ekspertu diskusijai par komunistu noziegumiem jābūt par pamatu Eiropas politiķu turpmākam darbam

Publicēts 2008-04-07 22:19:06

Samazināt palielināt tekstu

Pateicoties Latvijas un Lietuvas tieslietu ministru veiktajām aktivitātēm, rīt, 8.aprīlī Briselē (Beļģija) sāksies Eiropas Komisijas organizētā starptautiskā konference par totalitāro, tajā skaitā, komunistisko režīmu pastrādātajiem noziegumiem.

"Ekspertu konferences sakarā man ir divējādas jūtas," atzīst tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. "No vienas puses ir labi, ka Latvijai un Lietuvai ir izdevies kaut nedaudz pievērst Eiropas institūciju uzmanību komunistu pastrādātajiem noziegumiem un panākt diskusiju uzsākšanu vismaz ekspertu līmenī. No otras puses, man nav gandarījuma, kāds tas būtu tad, ja diskusija notiktu jau politiķu lokā un Eiropas Savienības tiesību normas būtu papildinātas ar kriminālatbildību personām, kuras publiski attaisno, noliedz vai trivializē komunistu pastrādātos noziegumus."

G.Bērziņš ar nožēlu atzīmēja, ka ne viņš, ne Lietuvas tieslietu ministrs konferencē nevarēs piedalīties. "Mēs ar kolēģi esam saņēmuši nepārprotamas norādes, ka konference nav paredzēta politiķiem, bet gan speciālistiem," saka Latvijas tieslietu ministrs, norādot, ka tas var ietekmēt attiecības ar Eiropas Komisiju. "Signāli, par to, ka Eiropā aktualizēt jautājumu par komunistisko režīmu pastrādātajiem noziegumiem nebūs viegli, bija sen. Pirmais no tiem – konference tika pārcelta no jūnija uz aprīlī, tādejādi samazinot gatavošanās laiku. Nesen tika sašaurināts arī konferences dalībnieku loks. Tas liecina, ka ir spēki, kas iegulda daudz darba, lai Eiropa nesadzirdētu mūsu sāpi," saka tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.

Tomēr G.Bērziņš ir pārliecināts, ka nav aiz kalniem tas laiks, kad jautājums par komunistu pastrādātajiem noziegumiem nonāks arī ES politiķu darba kārtībā. "Es aicinu ekspertu konferences dalībniekus pieņemt konferences gala dokumentu, lai radītu pamatu politiķu turpmākam darbam un vienlīdzības zīme tiktu likta starp nacistu un citu totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem," uzsver tieslietu ministrs. "Turklāt pirmās cerīgās vēsmas jau saņemtas Eiropadomes sanāksmes laikā Briselē šī gada marta vidū. Neoficiālās sarunās tika panākta konceptuāla vienošanās par to, ka varētu uzsākt padziļinātu mūs interesējošā jautājuma izpēti. Turklāt šajā darbā Baltijas valstis nav vienīgās ieinteresētās. Tas pats attiecināms arī uz Poliju, Čehiju un Slovākiju, kuru iedzīvotāji arī cietuši no komunistu noziegumiem".

Kā jau ziņots iepriekš, Eiropas Komisijā diskutējot Ietvarlēmumu par rasismu un ksenofobijas apkarošanu teksta apspriešanas, Latvija vairākkārtīgi ir aicinājusi šo Ietvarlēmumu attiecināt uz visu totalitāro režīmu, to skaitā, komunisma izdarītajiem noziegumiem. 2007.gadā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padome piedāvāja Ietvarlēmuma protokolam pievienot deklarāciju, ar kuru Komisija apņemtos organizēt starptautisku konferenci par totalitārisma noziegumiem, lai veidotos vienota izpratne par notikušajiem vēstures faktiem. Padome aicināja Komisiju divu gadu laikā izvērtēt, vai nepieciešams papildus tiesību normas, kas regulētu atbildību par Ietvarlēmumā minēto noziegumu izdarīšanu.

Pašlaik Ietvarlēmums paredz valstīm noteikt kriminālatbildību personām, kuras publiski attaisno, noliedz vai trivializē kara noziegumus, ko veikuši nacisti otrā pasaules kara laikā. G.Bērziņš vienmēr ir paudis uzskatu, ja dokumentā ir ietverta konkrēta atsauce uz vienu 2.pasaules kara laika agresora noziegumiem, tad tādai pašai atsaucei jābūt arī attiecībā uz otru Molotova – Rībentropa pakta dalībnieku. Līdz ar to dokumentā noteikti jāatsaucas uz noziegumiem, kurus kara un okupācijas laikā veikuši komunisti.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Gaidis Bērziņš;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv