Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš piedalīsies Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē

Publicēts 2008-04-17 09:46:00

Samazināt palielināt tekstu

16.04.2008

Šodien, 16.aprīlī tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš dodas darba vizītē uz Luksemburgu, lai pārstāvētu Latviju tieslietu jomas jautājumos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē.

Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē tieslietu jomā tiks skatīti priekšlikumi Ietvarlēmumam "Par aizmugurisku spriedumu izpildi", projekts grozījumiem Padomes lēmumam par Eiropas Savienības tiesiskās sadarbības vienības Eurojust nostiprināšanu, kā arī apspriests ziņojuma projekts Eiropadomei par Eiropas līgumtiesību kopējo modeli.

Ietvarlēmuma mērķis ir nodrošināt to personu procesuālās tiesības, pret kurām ierosināts kriminālprocess, un, vienlaikus, veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kā arī uzlabot Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu nolēmumu savstarpēju atzīšanu. Ietvarlēmuma projekta noteikumi vērsti uz to, lai viena dalībvalsts atzītu un izpildītu tiesas nolēmumus, ko pieņēmusi kāda cita dalībvalsts pēc tiesvedības procesa, kurā attiecīgā persona nav bijusi personiski klāt (aizmuguriski). Šim Ietvarlēmuma projektam, kas paredz vienotu pieeju jautājumam par aizmuguriskiem spriedumiem, ir jābūt par pamatu nākotnē izstrādājamiem instrumentiem Eiropas Savienības ietvaros.

Apspriesti tiks arī grozījumi Padomes lēmumā par Eurojust izveidi. Grozījumu mērķis - uzlabot sadarbību starp Eurojust un dalībvalstu kompetentajām iestādēm, informācijas apmaiņu, uzlabot Eiropas tiesiskā tīkla iesaisti. Grozījumi ir ierosināti arī tāpēc, lai veicinātu sadarbību ar Eiropas Tiesiskās Sadarbības tīklu krimināllietās, trešajām valstīm un citām Eiropas institūcijām, lai izveidotu nacionālo platformu, kas veicinātu Eurojust darba koordinēšanu katrā dalībvalstī. Plānots, ka grozījumi Padomes lēmumā par Eurojust izveidi tiks pieņemti līdz šī gada beigām.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Gaidis Bērziņš;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv