Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš: Saeimas deklarācijas "Par Latvijā īstenotā PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu" izpilde jāpaātrina

Publicēts 2008-04-23 10:36:14

Samazināt palielināt tekstu

22.04.2008

No četriem uzdevumiem, kurus Saeima, pieņemot deklarāciju "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu" (2005.gada 12.maijs), uzdeva Ministru kabinetam, ir izpildīti tikai trīs. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš to vērtē kā nepieļaujamu kavēšanos un aicina aktivizēt darbu. It īpaši tāpēc, ka joprojām nav panākta okupācijas rezultātā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšana un visu no Latvijas izvesto arhīvu materiālu, to skaitā, Latvijas PSR Valsts drošības komitejas arhīvu materiālu atdošana atpakaļ Latvijai.

"Mani, kā Latvijas tiesību un interešu pārstāvi, satrauc ilgais zaudējumu novērtēšanas process. Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai jau strādā gandrīz trīs gadus, bet pilns aprēķins vēl nav pabeigts. Es saprotu, ka darba apjoms ir milzīgs un aptver gandrīz 50 gadu periodu. Tajā pašā laikā uzskatu, ka būtu lietderīgi atsevišķus jautājumus risināt nekavējoties - piemēram, par arhīvu atgūšanu." uzsver G.Bērziņš.

Vienlaikus ministrs atzinīgi novērtēja padarīto saistībā ar apbedījumu statusa noteikšanu, tas ir, parakstīto Latvijas un Krievijas valdību vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā. "Tas ir atzīstami, ka turpmāk mēs varēsim pilnvērtīgi apzināt un saglabāt to Latvijas karavīru un civiliedzīvotāju apbedījuma vietas, kuri ir Latvijas izcelsmes, vai kuri dzimuši vai dzīvojuši Latvijas Republikas teritorijā, krituši vai miruši karu un represiju rezultātā Krievijā," saka G.Bērziņš.

Kā zināms, 2005.gada 12.maijā Saeima pieņēma deklarāciju "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu", ar kuru Ministru kabinetam tika uzdots:

* izveidot speciālistu komisiju, kas noteiktu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu, masu kapu vietas, apkopotu visu informāciju par represijām, masveida deportācijām un aprēķinātu zaudējumus, ko šis režīms nodarījis Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem;
* noslēgt starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju speciālu nolīgumu, kas noteiktu savstarpējās saistības materiālo izdevumu segšanā, kā arī palīdzības sniegšanā pārceļotājiem, tāpat arī viņu ģimenēm, kas pārceļas uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni;
* joprojām uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par okupācijas rezultātā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un visu no Latvijas izvesto arhīvu materiālu (arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas arhīvu materiālu) atdošanu atpakaļ Latvijas Republikai;
* nodrošināt, lai Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības ārvalstīs iepazīstina ar šo deklarāciju.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Gaidis Bērziņš;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv