Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Tieslietu ministrs iebilst pret darba tirgus atvēršanu trešo valstu viesstrādniekiem

Publicēts 2007-06-19 17:53:44

Samazināt palielināt tekstu

Latvijas darba tirgus atvēršana tādu valstu kā Baltkrievijas, Moldovas, Ukrainas vai citu trešo valstu pilsoņiem nav nepieciešama, uzskata Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, tādēļ jāsaglabā uz iekšējā darba tirgus aizsardzību vērsta politika un būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos nav nepieciešamas.

"Uzskatu, ka Latvijas attīstība nav balstīta uz mazkvalificētu viesstrādnieku pieplūdumu no Austrumiem. Latvija ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts un ES pastāv brīva darba spēka kustība, tādēļ jādomā kā piesaistīt Latvijas darba tirgum citu ES valstu pilsoņus, kuri ir gatavi apgūt latviešu valodu un respektēt mūsu kultūru un tradīcijas, turklāt mūsu mērķis ir kvalificēta darbaspēka piesaiste, kas spēj radīt pievienoto vērtību", norāda G.Bērziņš.

"Darba spēka imports ir vienkāršākais darbaspēka trūkuma problēmas risinājums, bet tas ir saistīts ar vairākām negatīvām sociālām un ekonomiskām sekām, tādēļ es uzskatu, ka jāmeklē arī citi veidi, kā to risināt. Jādomā par emigrācijā strādājošo Latvijas pilsoņu aicināšanu atgriezties dzimtenē, kā arī jāmeklē neizmantotais potenciāls", uzskata tieslietu ministrs

"Tieslietu jomā šāds neizmantotais potenciāls ir ieslodzīto personu nodarbināšana. Šobrīd Latvijas cietumos atrodas vairāk kā 6500 personas, no kurām strādā tikai aptuveni trešā daļa. Mans mērķis ir nodarbinātības veicināšanā cietumos un jāpanāk visu darba spējīgo un tiesīgo ieslodzīto nodarbināšanu. Ar dažādu materiālās un nemateriālās motivācijas līdzekļu palīdzību, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, tiks radīti apstākļi, kuros ieslodzītie ir ieinteresēti strādāt un mācīties, jo nestrādāt tiem ir neizdevīgi. Līdzīgā kārtā aicinu arī citus valdības locekļus meklēt šādus risinājumus", tā G.Bērziņš.

Iekšlietu ministrijas sagatavotā Koncepcija par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā paredz divus risinājuma variantus. Abi varianti paredz saglabāt uz iekšējā darba tirgus aizsardzību vērstu politiku un esošās uzturēšanās un darba atļauju saņemšanas procedūras vienkāršošanu, taču pirmais variants neparedz būtiskas izmaiņas esošajos normatīvajos aktos, kamēr otrajā variantā paredzēts izstrādāt kritērijus trešo valstu viesstrādnieku atvieglotai uzņemšanai būtiska darbaspēka trūkuma gadījumā.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Gaidis Bērziņš;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv