Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Tiks uzsākti pirmie plānotie Ventspils ūdenssaimniecības attīstības darbi

Publicēts 2007-03-28 15:44:35

Samazināt palielināt tekstu

Š. g., 29.martā Ventspilī, starp Pašvaldības SIA "Ūdeka" un SIA "Ostas celtnieks", Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", SIA "T-Vita" un SIA "VIA" tiks parakstīts būvdarbu līgums "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība 2007.gadā". Tie būs pirmie līgumi par šogad veicamajiem ūdenssaimniecības attīstības darbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta" ietvaros.

Līgumu kopējās izmaksas ar PVN ir 9 727 874,48 EUR, savukārt, ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam " Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta " ir 85% no attiecināmajām izmaksām. Pārējos līdzekļus būvdarbos ieguldīs Ventspils pašvaldība. Līgumu ietvaros tiks veikta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība 13 pilsētas ielās un 3 daudzdzīvokļu māju iekškvartālos, kā arī rekonstruēs 3 kanalizācijas spiedvadus un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tostarp darbi tiks veikti vairākos lielos objektos, kas ir nozīmīgi gan pilsētas infrastruktūrai, gan iedzīvotājiem. Piemēram, būvdarbi notiks vienā no galvenajām tranzītielām - Durbes ielā posmā no Rūpniecības ielas līdz Dīķu ielai, kā arī divās centrālajās Pārventas ielās - Talsu ielā posmā no Talsu nr.39 līdz Dzintaru ielai un Tārgales ielā posmā no Talsu ielas līdz Kurzemes ielai.

Pilsētas ielās un iekškvartālos tiks rekonstruēti un izbūvēti gan jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli, gan arī tīklu atzari uz ielā esošajiem namīpašumiem, kopumā aptuveni 23 km garumā. Tādējādi daļai namīpašnieku būs dota iespēja lietot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, pieslēdzot savu īpašumu jaunajiem tīklu atzariem, bet daļa varēs izmantot kvalitatīvākus pakalpojumus, jo tiks atjaunoti jau esošie atzari. Pirmie būvdarbi sāksies jau aprīļa sākumā, bet pēdējo objektu nodošana ekspluatācijā paredzēta š.g. novembrī.

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta (2006.-2009.g.)" dos iespēju Ventspils pilsētas iedzīvotājiem lietot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus – pašreiz tos var lietot ap 88% ventspilnieku, bet projekta īstenošanas rezultātā šāda iespēja būtu jau 92%.

85 % no projekta "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VENTSPILĪ, II KĀRTA" attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība
"Šis projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas savienības pilsoņu vidū"

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Kohēzijas fonds; Ūdenssaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv