Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

Tūrisma attīstības valsts aģentūras prioritāte – tūrisma mārketings

Publicēts 2009-07-04 19:39:14

Samazināt palielināt tekstu

01.07.2009

Optimizējot valsts pārvaldes sektoru, Ekonomikas ministrija turpina darbu pie savā pārraudzībā esošo iestāžu darbības izvērtēšanas un veic konkrētus pasākumus šo iestāžu darbības efektivitātes palielināšanā un izdevumu samazināšanā.

Izvērtējot Tūrisma attīstības valsts aģentūras funkcijas un to īstenošanai nepieciešamos resursus, veiktas izmaiņas Aģentūras organizatoriskajā struktūrā un darbības prioritātēs.

Aģentūras darbības prioritāte būs efektīva Latvijas pozicionēšana un atpazīstamības veicināšana tūrisma tirgos. Aģentūra arī turpmāk veidos un uzturēs Latvijas tūrisma informācijas sistēmas, piedalīsies starpvalstu sadarbības nolīgumu īstenošanā tūrisma jomā, kā arī veiks kvalitātes pārvaldības ieviešanu tūrisma nozarē un Latvijas tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu sniedzēju un komersantu (komercsabiedrību) darbības un kvalitātes atbilstības novērtēšanu.

Analizējot, cik resursu nepieciešams šo funkciju īstenošanai, par Ls 392 909 samazināts Aģentūras budžets, salīdzinot ar 2008.gadu, savukārt darbinieku skaits samazināts no 33 uz 14.

2009.gadā Aģentūrai piešķirtais finansējums (valsts budžeta programma „Tūrisma politikas īstenošana”) ir Ls 967 816, no kuriem Ls 581 462 paredzēts dažādām mārketinga aktivitātēm; savukārt, Ls 386 354 ieplānoti administratīvo izdevumu segšanai. Savukārt, 2008.gadā Aģentūras budžets bija Ls 1 360 725, no kuriem Ls 755 687 - mārketinga aktivitātēm, bet Ls 605 038 - administratīviem izdevumiem.

Finanšu resursu samazinājums galvenokārt veikts administratīvo izdevumu pozīcijā, savukārt, mārketinga aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansējums būtiski samazināts netiek. No 2009.gada 1.jūlija slēgti Aģentūras reģionālie biroji Latvijā, kuri līdz šim bija 5 Latvijas pilsētās (Rīgā, Kuldīgā, Daugavpilī, Cēsīs, Bauskā).

Slēgtas tiek arī Aģentūras 4 pārstāvniecības ārvalstīs – Zviedrijā, Somijā, Krievijā un Lielbritānijā. Turpmāk savu darbību turpinās tikai Tūrisma informācijas birojs Berlīnē, kas izveidots kopā ar Igauniju un Lietuvu.

Administratīvo izdevumu samazinājumu dos arī Aģentūras atrašanās vietas maiņa - no šodienas, 1.jūlija, TAVA darbosies Ekonomikas ministrijas telpās – Rīgā, Brīvības ielā 55. Pārtraucot īrēt telpas Vecrīgā,  Pils laukumā 4, un īrējot telpas EM pārvaldījumā esošajā ēkā, ietaupījums administratīvajos izdevumos TAVA budžetā sastādīs ap Ls 5 000 gadā.

Papildus informējam, ka Latvijas tūrisma profesionāļiem domātā žurnāla “Tūrisms” iznākšana ir atlikta līdz brīdim, kad tiks pilnībā pabeigta TAVA reorganizācija un tiks veiktas visas iecerētas aktivitātes - pieņemtas tūrisma politikas pamatnostādnes, rīcības plāns, izveidota TAVA konsultatīvā padome, kā arī, iespējams, TAVA jaunais direktors.

Atgādinām, ka Tūrisma attīstības valsts aģentūras kompetenci, atbilstoši šobrīd veicamajām funkcijām, nosaka grozījumi Tūrisma likumā, kas šodien, 1.jūlijā, stājas spēkā.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv