Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

Turpmāk sporta speciālisti atalgojumu saņems no sporta federācijām un bērniem būs iespējas nodarboties ar sportu

Publicēts 2009-11-26 21:07:50

Samazināt palielināt tekstu

24.11.2009

Lai nodrošinātu mērķtiecīgāku sporta politikas īstenošanu, efektīvāk izmantotu finanšu resursus un sakārtotu valsts pārvaldes institucionālo sistēmu šodien, 2009.gada 24.novembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja rīkojuma projektu „Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo sporta politikas īstenošanā iesaistīto valsts aģentūru reorganizāciju”, kas paredz reorganizēt 8 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošās valsts aģentūras, kuras nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības apguvi un sniedz metodisko un organizatorisko atbalstu attiecīgo sporta veidu treneriem, sportistiem un sporta speciālistiem.

Rīkojuma projekts paredz, ka valsts aģentūru „Specializētā airēšanas sporta skola” un valsts aģentūru „Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola” līdz 2009.gada 31.decembrim reorganizēs, pievienojot tās Murjāņu sporta ģimnāzijai. Tā kā Murjāņu sporta ģimnāzija būs minēto valsts aģentūru funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas pārņēmēja, tā turpinās nodrošināt reorganizēto valsts aģentūru īstenotās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, kā rezultātā audzēkņi varēs turpināt mācības izvēlētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, kā arī sportisti un sporta federācijas arī turpmāk varēs saņemt nepieciešamo metodisko atbalstu.

Rīkojuma projekts paredz līdz 2009.gada 31.decembrim reorganizēt valsts aģentūru „Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs”, nododot atsevišķas tās īstenotās funkcijas IZM un tās padotības iestādei Izglītības kvalitātes valsts dienestam. 

Tāpat paredzēts reorganizēt valsts aģentūru „Jaunatnes Basketbola metodiskais centrs”, valsts aģentūru „Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs”, valsts aģentūru „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti””, valsts aģentūru „Kalnu slēpošanas sporta centrs” un valsts aģentūru „Hokeja un slidošanas sporta skola”. Lai nodrošinātu iespēju reorganizēto valsts aģentūru audzēkņiem turpināt treniņu darbu attiecīgajā sporta veidā un turpinātu sniegt metodisko un organizatorisko atbalstu attiecīgo sporta veidu treneriem, sportistiem un sporta speciālistiem, IZM slēgs trīspusējus līgumus ar biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) un attiecīgo Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju, 2010.gadā paredzot finanšu līdzekļu (dotācijas) piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem šajās sporta federācijas nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Rīkojumā paredzēts, ka, izvērtējot līdzšinējo valsts aģentūrās strādājošo sporta treneru un metodiķu darba rezultātus, sporta federācijām jāpiedāvā turpināt darba tiesiskās attiecības ar sporta speciālistiem, kas ir profesionāli, uzrādījuši kvalitatīvus darba rezultātus un ir augstu novērtēti sporta nozares speciālistu, bērnu, jauniešu un vecāku vidū.

LSFP ir paudusi atbalstu šādam modelim, uzsverot, ka šāda sistēma saglabās iespēju treneriem turpināt iesākto gan jaunatnes sportā, gan augstu sasniegumu sportā, vienlaikus netērējot līdzekļus procesa administrācijai un nekustamo īpašumu apsaimniekošanai.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv